بازدید دانشجویان دانشکده فنی امام رضا (ع) نورآباد از مرکز ممسنی
به گزارش " خبر نورآباد": به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای ؛به گفته شکر الهی، رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای نور آباد در راستای تحقق سیاستهای کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه آموزش نیروی انسانی متخصص و کار آمد مناسب با نیازهای بازار کار و همزمان با اجرای طرح بازدید همگانی از مراکز آموزشی فنی و حرفه ای سراسر کشور روز یک شنبه مورخ 17آبان ماه تعداد 60 نفراز دانشجویان دانشکده فنی امام رضا (ع)به همراه اساتید و مسئولین از مرکز ممسنی بازدید کردند.
در این بازدید دانشجویان از کارگاههای برق خودرو، برق صنعتی، جوشکاری، پی ال سی، ساخت تابلو برق و مکانیک مرکز ممسنی بازدید نموده و شنونده توضیحات مربیان در رابطه با استاندارد های آموزشی، شرایط شرکت کنندگان، نحوه اجرای دوره و ساعات برگزاری کلاسها بودند.