سرویس اجتماعی:
قیر پاشی و اسفالت مسیر ارتباطی روستای اب بید بوان
"خبر نورآباد"- سرویس اجتماعی:راه و شهرسازی ممسنی با توجه فرارسیدن فصل سرما و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات اتی و سهولت در تردد و نگهداری از راههای روستایی روکش اسفالت راه روستایی اب بید بوان از توابع بخش مرکزی  را به اتمام رسانید.

لازم به ذکر است طول این مسیر 1200 متر ودارای عرض 5.5 متر می باشد و تعداد خانوارهای بهره مند از این مسیر ارتباطی 25 خانوار می باشد که بطور مستقیم از ان بهره مند می شوند. ضمنآ عملیات قیرپاشی راههای روستایی چاه چنار به چاه توت و راه روستایی روبنی و برم جمال  انجام شده که طی روزهای اینده عملیات اسفالت انها انجام خواهد شد.
قیر پاشی و اسفالت مسیر ارتباطی روستای اب بید بوان
قیر پاشی و اسفالت مسیر ارتباطی روستای اب بید بوان