سرویس اجتماعی:
نگاهی به خبر "ازدواج دختر لر با فرزند سفیر نروژ"

"خبر نورآباد"- سرویس اجتماعی: چندروزی است که در شبکه های اجتماعی عکس هایی به همراه یک متن به شرح زیر منتشر شده است:

ازدواج یک دختر لر یاسوجی با پسر سفیر نروژ

ازدواج یک دختر لر نورابادی و ... با پسر سفیر نروژ

اکثر متن های منتشر شده این دختر را لر یاسوج و نوراباد بیان میکنند و در چند مورد نیز از کشورها و شهرهای لر نشین دیگری نیز اسم برده شده است و بدون هیچ منبع موثقی در حال گسترش بین کاربران شبکه های مجازی است.

هرچند تایید یا تکذیب این خبر هیچ تاثیری در زندگی مردم این چند شهرستان ندارد و فقط اسباب سرگرمی چندروزه مردم در شبکه های مجازی بوده .

اما نکات قابل تامل در خصوص انتشار این خبر در شبکه های مجازی به شرح زیر است.

واقعا ازدواج یک دختر لر با پسر سفیر یک کشور تاچه اندازه بر زندگی مردم این شهر تاثیر دارد که اینقدر به دنبال خود چسبی به یک کشور هستیم؟

آیا میتوان الگوهای مثبت زندگی مردم نروژ را در این شهرها پیاده کرد؟

جدا وضعیت به جایی رسیده است که ازدواج یک دختر لر با یک پسر نروژی اینقدر خوشحال کننده و قابل انتشار در شبکه های اجتماعی است؟

آیا مردم نروژ و آشنایان این آقا داماد نیز اینچنین خوشحالی میکنند؟

خارج از تایید و تکذیب این خبر نحوه انتشار این خبر مفهومی بس غیره منطقی دارد که یک ازدواج را به هر شهری نسبت بدهیم و آن را سبب افزایش پیشرفت خود دانیم؛ امیدواریم که اندیشمندان،فرهیختگان و اهالی فن و قلم لر نشر چنین اخباری را نادیده نگیرند،چراکه نشر این اخبار ها همان راه فیلم دختر لر را ادامه میدهند.

در زیر متنی در خصوص آداب استفاده درست از شبکه های اجتماعی نیز در این فضاها در حال انتشار است که خواندن آن خالی از لطف نیست.

آداب حضور در شبکه‌های اجتماعی از قول

-‌‌هر چیزی را فورأ به اشتراک نگذارید. ابتدا آنرا با دقت بخوانید و کمی در آن تأمل کنید.

-هر چیزی را ازهر جایی کپی نکنید.

-لطفا از شدت آزادی بیانی که در گروه‌های مجازی وجود دارد، ذوق‌زده نشوید! شاید مسیر را گم کرده باشید و به بیراهه بروید.

- اول از همه، اهداف گروه‌تان را مشخص کنید.

-هر کسی را به هر گروهی اضافه نکنید.

-حجم خبرهایي را که به اشتراک می‌گذارید خودآگاهانه و با وسواس کنترل کنید!

-گاهی تماشاگر باشید.

-واکنش سریع نشان ندهید.

- همیشه حواس‌تان باشد که چه پست می‌کنید.

-مطالب متناسب با مخاطب پست کنید.

-گاهي وقتها مي توانيد با كم يا زياد كردن کلمات یا جملات، پيام قبلي را اصلاح و يا تكميل نماييد.

-هوشيارانه عمل كنيد چون شاید در آينده، از أثرات منفی این پيامها، در شرایطی عليه خودتان یا خانواده تان استفاده شود!

-دقت کنید که اشاعه دهنده بی بند و باری و فحشا نباشید.

- آبروی دیگران، بازیچه شما و ابزاری برای سرگرمی دوستانتان نیست!

- در به اشتراک گذاشتن فایلها و عکسها، کمی دوراندیش باشید! شاید قربانی بعدی شما باشید.

-در هر شرایطی که قراردارید، ترویج دهنده افکاری سازنده و سالم باشید.

-اگر شما را در گروهي عضو كردند و شما هيچ كس را نمي شناسيد و يا از هدف گروه بي اطلاعيد، سریعأ از آن خارج شويد.

-پيامي كه قبول نداريد به ديگران ارسال نكنيد!

-توجه كنيد كه امروزه يكي از راههاي شناخت شخصيت شما همين شبكه هاي اجتماعي است.

-در انتقاد از دیگران انصاف را رعایت کنید.

-در مبارزه با نظرات و عملکرد دیگران از جاده مردی و مردانگی خارج نشوید.

-از دین استفاده ابزاری نکنید.

-خرافه پرستی را ترویج نکنید.