سرویس اجتماعی:
درخواست پسر بچه نورآبادی از نوذر شفیعی نماینده مردم در مجلس +جواب نماینده

" خبر نورآباد " _سرویس اجتماعی : بر اساس گزارشات دریافتی نبود امکانات بازی برای خردسالان شهرستان های ممسنی و رستم در اکثر نقاط این دو شهرستان کار را به نامه نگاری یک پسربچه با نماینده شهرستان های ممسنی و رستم رساند.

در این نامه کودکانه که نویسنده نامه خود شخصا آن را از طرف بچه های ممسنی و رستم به نوذر شفیعی با لبی خندان تحویل داده است آمده است:

جناب آقای شفیعی نماینده شهرستان

من یوسف هستم از طرف خودم و همه دوستانم

سلام

من و دوستانم تاب و سرسره نداریم- وقتی پارک میرویم فقط توپ بازی میکنیم- بچه های مصیری و حتی روستای شوسینی تاب و سرسره دارند.

البته از شما و همه ی نمایندگان قبلی گله داریم. چون هیچکدام به فکر وسایل بازی برای ما نبودید.

شایان ذکر است که نماینده فغلی با لبی خندان این نامه را تحویل گرفته و با نوشتن یک رونوشت به شهردار شهر نورآباد خواستار همکاری این نهاد با بچه های این شهرستان شده است.

نامه پسر بچه نورآبادی به نوذر شفیعی برای احقاق حق بچه های ممسنی و رستم

نامه پسر بچه نورآبادی به نوذر شفیعی برای احقاق حق بچه های ممسنی و رستم

نامه پسر بچه نورآبادی به نوذر شفیعی برای احقاق حق بچه های ممسنی و رستم

نامه پسر بچه نورآبادی به نوذر شفیعی برای احقاق حق بچه های ممسنی و رستم