جوابیه فرمانداری ممسنی به پایگاه خبری "خبر نورآباد"
پایگاه خبری تحلیلی "خبر نورآباد": فرمانداری ممسنی در نامه ای بی مهر و امضا و بدون سربرگ رسمی و از یک جیمیل در جوابیه خبر منتشر شده در این سایت واکنش نشان داده است که به دلیل قوانین حاکم بر مطبوعات و رعایت اخلاق حرفه ای رسانه ای عینا این جوابیه منتشر می شود.

باسمه تعالي

باتوجه به اينكه سايت خبر نورآباد درتاريخ 6 مهر ماه 94 خبري را باعنوان "تهديدرسمي يك خبرنگار از سوي فرماندار ممسني در حضور مردم" باكد خبري 1664 منعكس نموده است .موارد ذيل جهت تنوير افكار عمومي به استحضار مي رسد.

اولا:ً درخبر يادشده آمده است كه با دعوت وهماهنگي دهيار روستاي كره كان جهت شركت در تجمع اهالي روستا درجلوي ساختمان فرمانداري اين شهرستان درخصوص پيگيري حل مشكل آب شرب اين روستا دعوت شد" كه لازم است اشاره كنم كه اين روستادرآن زمان  فاقد دهياري بوده وچنين دعوتي از سوي دهياري صورت نگرفته است.

ثانياً:عملكرد اين خبرنگار در ارسال خبرهاي نادرست وغيرواقعي مسبوق به سابقه است وقبلاً نيز خبرهايي غيرواقعي كه صحت آن درهاله اي از ابهام است در سايت مذكور منتشركرده است كه انتشار اين خبرها هيچگونه كمكي به شهرستان ننموده وصرفاً برتشويش اذهان عمومي دامن زده ومردم را نسبت به مسئولين بدبين مي نمايد.

ثالثاً : درتاريخ مذكور كه جمعي از اهالي محترم روستاي كره كان در فرمانداري حضور يافته كه در جهت مشكل آب چاره انديشي شود ولي خبرنگار يادشده صرفاً با عكسبرداري از محل كار فرماندار ودفتر ايشان وانعكاس آن سعي در پيگيري نكات منفي داشته وباتوجه به اينكه اهالي محترم روستاي كره كان جهت ملاقات درمحل دفتر فرماندارحضور داشتند وطبق قانون هرگونه عكسبرداري در محل فرمانداري بايد با مجوز وهماهنگي باشد ونامبرده در محل دفتر وبدون هماهنگي اقدام به عكسبرداري نموده واينجانب فقط به نامبرده تذكر دادم كه بگذاريد موضوع از طريق مسالمت آميز پيگيري وفضاي شهرستان را متشنج نكنيم . ايشان از طرف اينجانب وحتي همكاران هيچگونه تهديدي نشدند وفقط چون درمحل كار اقدام به فيلم برداري نموده بود تذكر داده شد وتهديدي كه نامبرده عنوان كرده تكذيب مي كنم.

رابعاً: خبررساني حق هر رسانه است ودانستن نيز حق مردم است وماهمواره از خبرنگاران شهرستان كه در جهت اخبار و رويدادهاي شهرستان تلاش نموده اند قدر داني نموده وهم اكنون نيز در جهت تسهيل در انعكاس اخبار واقعي ودرست از هيچ كوششي دريغ نمي نماييم.

رهام پيكري
فرماندارشهرستان ممسني