سرویس اجتماعی:
مصرف 60 درصد از برق ممسنی ،توسط دو درصد از مشترکین

به گزارش" خبر نورآباد": به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ؛ فرشید رستمی ،مدیر توزیع برق شهرستان ممسنی در جلسه شورای کشاورزی شهرستان ممسنی گفت : دراین شهرستان حدود دو درصد از مشترکین برق در بخش کشاورزی است که همین دو درصد حدود 60 مصرف برق شهرستان را دارند.

وی تاکید کرد : رعایت خاموشی الکتروپمپ در پیک مصرف روزانه توسط مشترکین کشاورزی کمک زیادی به عدم خاموشی می نماید.

مدیر توزیع برق شهرستان ممسنی یادآور شد: آن دسته از مشترکین برق کشاورزی که دارای کنتور دیجیتال می باشند برای انعقاد قرارداد به مدیریت برق شهرستان مراجعه نمایند.