رئیس اداره راه و شهرسازی ممسنی تشریح کرد؛
عملكرد شش ماهه نخست سال 93 اداره راه و شهرسازي ممسني

به گزارش "خبر نورآباد" رئیس راه و شهرسازی ممسنی به ارائه گزارش عملکرد حوزه راه این اداره در نیمه نخست سال 93 پرداخت.


باقر گودرزی با اشاره به عملکرد در حوزه راه ها گفت: در شش ماهه اول سال 93 اجرای اسفالت گرم در محورهای روستایی به طول 6600 کیلومتر، اجرای روکش اسفالت محور اصلی نوراباد – قائمیه به طول 5 کیلومتر، اجرای روکش اسفالت محور های روستایی به طول 4600 کیلومتر، نصب علایم ایمنی در کل محور های استحفاظی به تعداد 450 عدد و هم چنین خط کشی محورهای اصلی و فرعی شهرستان به طول 200 کیلومتر انجام پذیرفته است.

وی ادامه داد: نصب بازتاب در محورهای حوزه راه های اصلی وفرعی به تعداد 1000 عدد، نصب 4 عدد چراغ چشمک زن در محور های حوزه فرعی بوان وروستای گچگران،حذف نقاط پرحادثه و ترانشه برداری در 18 نقطه مختلف، آرماتور بندی وبتن ریزی دال دودهانه 25 متری پل بزرگ باتون، اجرای فنداسیون دستکهای ورودی وخروجی پل بزرگ باتون نیز از دیگر اقدامات صورت پذیرفته است.

گودرزی هم چنین به دیگر اقدامات اشاره کرد و افزود: در این مدت ،اجرای عملیات خاک ریزی وساب بیس در محور مجمعه دلی مرزیان به طول 18 کیلومتر، اجرای عملیات بتن ریزی وخاک برداری و خاک ریزی، تکمیل عملیات بتن ریزی دیوارهای حمال وهمچنین بتن ریزی قسمتی از دستک های پل بزرگ باتون، اجرای عملیات دیوارچینی حمال پل های دهنه 3 الی 6 متری به تعداد 6 دهنه و اجرای خاکریز بجای نصب گاردریل در محورها جهت بالا بردن ایمنی جاده به طول 3 کیلومتر در 35 مقطع انجام شده است.منبع: خبرگزاری آریا