سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ممسنی گفت:
وقف دو قطعه زمین به نیت ساخت مسجد و موسسه قرآنی

به گزارش "خبر نورآباد" عسکری بیگدلی سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ممسنی گفت: خیراندیشان و واقفان این شهرستان دو قطعه زمین به مساحت 700 متر مربع را برای ساخت مسجد و موسسه قرآنی وقف کرده اند.


ارزش تقریبی این موقوفات بیش از 212 میلیون ریال است.