کد خبر: ۷۱۴
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۳
نظام براتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی«ره»:
اولین سخنران در این نشست جناب آقای نظام براتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی«ره» و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بود. براتی از فرزندان ممسنی و رستم است.

" خبر نورآباد"- سرویس سیاسی: همایشی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالشها، توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری معاونت بین الملل وزارت دادگستری، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرم در تهران برگزار شد.

در این همایش دکتر ابراهیم بیگ زاده ـ استاد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رئیس نشست سوم، مطالبی را در خصوص نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد ارائه نمودند.

اولین سخنرانی در این نشست جناب آقای نظام براتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی«ره» و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بود. براتی از فرزندان ممسنی و رستم است. شایان ذکر است دومین سخنران دکتر حسن عابدی جعفری ـ استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ـ در مورد نقش سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با فساد سخنان خود را ارئه نمودند و سپس دکتر علی امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در این مورد به ایراد سخنرانی پرداختند.

آقای دکتر براتی در سخنان خود به این مسئله اشاره نمودند که فساد یک پدیده فراگیر، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی می باشد که در تمام کشورها به صورت کم و یا زیاد وجود دارد و می توان گفت حکمرانی خوب را ضعیف و حاکمیت قانون را به حاشیه می راند و باعث نابسامانی در بازار و فرایند رقابت می گردد. اعتماد و سرمایه اجتماعی را دچار نقصان می نماید، به مشروعیت دولت صدمه می زند و باعث لطمه دیدن درستکاری بخش خصوصی می گردد. وی در سخنان خود به این مسئله اشاره کردندکه مبارزه با فساد

می تواند مردم سالاری را نهادینه کرده و باعث توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود.

در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما در حقیقت مشارکت مردم و جامعه مدنی نقش کلیدی در مبارزه با فساد دارد. مشارکت مردم و در نهایت جامعه مدنی یکی از مهمترین محورهای استقرار حکمرانی خوب و به نوعی عنصر کلیدی استقرار حکمرانی خوب به شمار می آید. مشارکت مردم جهت مبارزه با فسادمی تواند مستقیم و یا از طریق نهادهای قانونی واسطه، یا همان جامعه مدنی صورت پذیرد. این مشارکت از یک دیدگاه نیازمند حضوری آگاهانه و سازمان یافته می باشد و از دیدگاهی دیگرمبین آزادی اجتماعات و آزادی بیان می باشد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع بسیار مهم اشاره شده است. مبارزه علیه فساد بدون پشتیبانی، مشارکت و هشیاری شهروندان نمی تواند به پیروزی نایل گردد. مشارکت موثر جامعه مدنی در مبارزه با فساد بستگی به سه عامل اساسی دارد:

1-وجود چهار چوب قانونی لازم که نهادهای جامعه مدنی را قادر نماید بدون محدودیت سیاسی و قانونی در مبارزه با فساد مشارکت نمایند؛2- رضایت و اراده دولت مردان جهت به کار گیری موثر جامعه مدنی؛3- پاکدستی جامعه مدنی در مبارزه با فساد و حضور فعال و خودجوش آن.

دو پیش شرط نیز برای تحقق نظارت مردم و جامعه مدنی بر دولت و بخش عمومی، جهت مبارزه با فساد وجود دارد: یکی آزادی بیان و دیگری دسترسی به اطلاعات که بدون تحقق این دو پیش شرط، مبارزه جامعه مدنی با فساد راه به جایی نخواهد برد. نقش کلیدی دیگر بازیگران جامعه مدنی در مبارزه با فساد، آموزش و افزایش آگاهی توده مردم، درمورد فساد می باشد.

نقش کلیدی که مردم و جامعه مدنی در مبارزه با فساد بازی می نمایند،این است که با نظارت و نکته سنجی، بر بازیگران دولتی و نهادهای عمومی نظارت نمایند و درنهایت آنها را به پاسخگویی وادار نمایند. اینکه تا چه میزان جامعه مدنی در انجام وظیفه و ماموریت خود در مبارزه با فساد تاثیر گذار است؛ بستگی به محیط حاکم بر سیاست کشور دارد. حضور جامعه مدنی در عرصه تصویب قوانین اثرگذار و مبارزه با فساد از طریق تفحص مطبوعاتی حائز اهمیت بسیار است اما در ایران شاهد این حضور نیستیم. از سوی دیگر، تماس هر چه بیشتر و فعال تر جوامع مدنی با نمایندگان مجلس بسیار راهگشاست در حالیکه این ارتباط در خصوص بخش خصوصی و جامعه مدنی در ایران با نمایندگان قانون گذار بسیار کم رنگ است.

فعالیت جامعه مدنی در مباحث فرهنگی و همکاری با دولت یک عنصر کلیدی است؛ در ایران در خصوص مبارزه با فساد، عمده تمرکز بر نهادهای دولتی است و این یک مشکل عمده محسوب می شود. هم چنین دولت ها وقتی در مبارزه با فساد موفق هستند که فعالیت هایشان در این حوزه همراه با حضور جامعه مدنی باشد. در پایان می توان عنوان نمود، بهترین فضایی که جامعه مدنی می تواند در آن رشد و نمو نماید فضایی که دولت در آن به عنوان دولتی ناظر، وظیفه جوهری خود را انجام دهد و فعالیتهای تصدی گری خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار نماید. در این وضعیت بخش خصوصی به ایجاد اشتغال اقدام می نماید و جامعه مدنی نیز جهت کسب قدرت سیاسی مشروع به رقابت می پردازد و این خود مهمترین قدم جهت استقرار و ارتقاء حکمرانی خوب به شمار می رود.

یک نورآبادی سخنران کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان مللمطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: