کد خبر: ۶۱۲۶
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۱
سرویس اجتماعی
قطع گسترده درختان بلوط زیر بارش باران و قاچاق آن در محدوده مد نظر اجرای سد پارسیان در ممسنی، علاوه بر فقر، بعد توسعه ی اجتماعی را زیرا سوال برده است. وقتی مردم نسبت به محیط زندگی خود بی تفاوت شده و مناسبات محلی و قومی را بر زیست جهانی ترجیح دهند ، باعث خواهد شد در کنار فقر، سودجویی و قاچاق چوب عادی انگاری شود.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:فقر ریشه اصلی تهاجم به محیط زیست و منابع طبیعی است، کنفرانس بین المللی محیط زیست 1992 ریودوژانیرو در برزیل به چند اصل مهم برای حفظ محیط زیست می پردازد.

 انسان به عنوان محور توسعه است و باید حول خود انسان به توسعه و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کمک کرد.
قوانین ملی کشورها در راستای حفظ محیط زیست تصویب و بازنگری شوند.
دولت ها و سازمان های مردم نهاد همکاری دوجانبه و تعامل داشته باشند.
قطع مجدد درختان بلوط در گورگ دشمن زیاری
این کنفرانس به دو اصل فقر زدایی و توسعه پایدار پرداخته و با تاکید بر ریشه کنی فقر برای حفاظت از محیط‌زیست به بعدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه ی پایدار پرداخته است. در این دو بعد به روابط اجتماعی انسان ها ونقش آن ها برای حفظ و احیای محیط زیست پرداخته است و در کنار آن تا زمانی که اقتصاد نتواند تقویت شود، و فقر ریشه کن شود حفظ و احیای محیط زیست در حد شعار باقی می ماند.
قطع مجدد درختان بلوط در گورگ دشمن زیاری
قطع گسترده درختان بلوط زیر بارش باران و قاچاق آن در محدوده مد نظر اجرای سد پارسیان در ممسنی، علاوه بر فقر، بعد توسعه ی اجتماعی را زیرا سوال برده است. وقتی مردم نسبت به محیط زندگی خود بی تفاوت شده و مناسبات محلی و قومی را بر زیست جهانی ترجیح دهند ، باعث خواهد شد در کنار فقر، سودجویی و قاچاق چوب عادی انگاری شود.محدوده روستای گورک دشمن زیاری ۵ سالی است که  نقطه امنی برای قطع، و فروش چوب جنگلی زاگرس در شهرستان‌ها ممسنی می باشد.
قطع مجدد درختان بلوط در گورگ دشمن زیاری
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: