کد خبر: ۶۰۶۴
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
سرویس اجتماعی
رد‌‌یفِ جد‌‌ید‌‌ی برای نمایند‌‌گان به منظور هزینه کرد‌‌ د‌‌ر پروژه های عمرانی د‌‌ر حوزه انتخابی خود‌‌ د‌‌ر نظر گرفته شد‌‌ه که سهم ۱۸ نمایند‌‌ه مرد‌‌م فارس د‌‌ر مجلس از این رد‌‌یف بود‌‌جه ای، مجموعاً دو هزار و هفتصد میلیارد‌‌ ریال ( ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) است. هر نمایند‌‌ه مجلس می ‌تواند‌‌ مستقلاً یکصدوپنجاه میلیارد‌‌ ریال ( ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) برای حوزه انتخابیه خود‌‌ د‌‌ر پروژه‌ های عمرانی هزینه کند‌‌ که برای تحقق این مهم باید‌‌ پیشنهاد‌‌ات خود‌‌ را به سازمان برنامه و بود‌‌جه برای تخصیص اعتبار یاد‌‌ شد‌‌ه ارائه د‌‌هد‌‌." در شرایط فعلی که دولت و مجلس در توافقی کاربردی، اختیارِ اولویت بندی پروژه های عمرانی را تا سقف 15 میلیارد تومان به نماینده مردم در مجلس واگذار نموده، ضرورت شفاف سازی از جانب مسئولین و انجام نظارت رسانه ای از سوی فعالان رسانه را در این خصوص دوچندان نموده است. آگاهی از این روند حقِوق شهروندی است و پاسخ به سؤالاتِ افکار عمومی در راستای ایجاد شفافیت، امری ضروری و انکارناپدیر می باشد.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی: یدالله صادقی:جعفر قادری، نمایند‌‌ه مرد‌‌م شیراز و زرقان د‌‌ر مجلس شورای اسلامی  طی مصاحبه ای با روزنامه  خبرجنوب در 28 تیر 1400 جزئیات بود‌‌جه سال جاری  استان فارس را اعلام و گفته بود: "رد‌‌یفِ جد‌‌ید‌‌ی برای نمایند‌‌گان به منظور هزینه کرد‌‌ د‌‌ر پروژه های عمرانی د‌‌ر حوزه انتخابی خود‌‌ د‌‌ر نظر گرفته شد‌‌ه که سهم ۱۸ نمایند‌‌ه مرد‌‌م فارس د‌‌ر مجلس از این رد‌‌یف بود‌‌جه ای، مجموعاً دو هزار و هفتصد میلیارد‌‌ ریال ( ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) است. هر نمایند‌‌ه مجلس می ‌تواند‌‌ مستقلاً یکصدوپنجاه میلیارد‌‌ ریال ( ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) برای حوزه انتخابیه خود‌‌ د‌‌ر پروژه‌ های عمرانی هزینه کند‌‌ که برای تحقق این مهم باید‌‌ پیشنهاد‌‌ات خود‌‌ را به سازمان برنامه و بود‌‌جه برای تخصیص اعتبار یاد‌‌ شد‌‌ه ارائه د‌‌هد‌‌."

خطاب به نماینده ممسنی و رستم،شفاف سازی ردیف بودجه عمرانی
با حضور مجید انصاری نماینده شهرستان های ممسنی و رستم در کمیسیون تلفیق بودجه کشور به نظر می رسدبودجه شهرستان ممسنی در سال ۱۴۰۰، رشد قابل توجهی داشته است، که این اتفاق می تواند روندِ اجرایِ پروژه های عمرانی را در مناطق محروم، شتاب بخشد و محرومیتِ فعلی  را از چهره مناطق کم برخوردارِ بخش های ماهور، دشمن زیاری، سرحداتِ بخش مرکزی و بخش جوزار بزداید.
در شرایط فعلی که دولت و مجلس در توافقی کاربردی، اختیارِ اولویت بندی پروژه های عمرانی را تا سقف 15 میلیارد تومان به نماینده مردم در مجلس واگذار نموده، ضرورت شفاف سازی از جانب مسئولین و انجام نظارت رسانه ای از سوی فعالان رسانه را در این خصوص دوچندان نموده است. آگاهی از این روند حقِوق  شهروندی است و پاسخ به سؤالاتِ افکار عمومی در راستای ایجاد شفافیت، امری ضروری و انکارناپدیر می باشد. در این راستا مطالبه جدی مردم از مسئول روابط عمومی و تیم رسانه ای نماینده شهرستان این است که در این رابطه شفاف سازی نموده و مردم را از جزئیات این موضوع، مطلع  سازند.

خطاب به نماینده ممسنی و رستم،شفاف سازی ردیف بودجه عمرانی
با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی سطح محرومیت در سطح شهرستان سوالاتی در این زمینه مطرح است

1- آیا نماینده مردم شهرستان های  ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با همفکری و مشورت مدیران دستگاههای اجرایی و کمیته برنامه ریزی شهرستان، پروژه های عمرانی را مشخص و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ‏اعلام نموده است؟

2-دستگاه های اجرایی و شورای برنامه ریزی شهرستان  رقم ۱۵۰ میلیارد ریال را برای چه پروژه هایی هدف گزاری نموده اند و چه پروژه هایِ اولویت داری را به طور مشخص به نماینده محترم شهرستان و از این طریق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیشنهاد داده اند؟
 
3- مبنای کمیته برنامه ریزی شهرستان در اولویت بندی مناطق، چه شاخص هایی بوده است؟

4-اجرای پروژه‌ های آبرسانی، راه‌ های روستایی و بهسازی روستاها از اولویت های مناطق محروم شهرستان است آیا مکان یابی و نیاز سنجی دقیقی در این رابطه صورت گرفته است؟

5-با مشاهده هزینه کردِ برخی اعتباراتِ عمرانی در ادوار گذشته، متوجه می‌شویم که با  نبودِ نظارتِ کافی، تعدادی از پروژه‌های عمرانی شهرستان، سرنوشتِ تلخی پیدا کرده‌اند، آیا تدابیرِ نظارتی برای نحوه هزینه کردِ این قبیل اعتباراتِ عمرانی، اتخاذ گردیده است؟

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: