کد خبر: ۶۰۴۳
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۹
سرویس اجتماعی
نگاهی به حضور دو مثال قابل توجه در انتخابات شورای روستایی و دهیاری:هر آن چیزی که در مورد "منابع" شنیده یا خوانده ایم، در روستا وجود دارد.شوربختانه و متاسفانه در فضای فعلی انتخاباتی شهر نورآباد، تبلیغات و جوسازی های مفرط جهت کسب آرا برای شورای شهر(شهرداری) که بیشتر بر مدار هیجان های تیره و طایفه ای در گردش است، همچون گذشته فضایی برپا شده که انتخابات اعضای شورای روستاها را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که خط سیر هیجان‌های رقابت تیره و طایفه ای، موج رقابت شورای شهر را به روستاها داده و کانون انتخابات معکوس می شود، به طوری که کم رونقی و سردی استقبال کاملا در بسیاری از روستاها حس می‌شود و می توان پیش بینی کرد با کم اهمیت شدن و سردی انتخابات روستاها، عملا مدیریت منابع و توسعه روستایی از متن به حاشیه خواهد برده می شود . چون مطلب را بصورت گزارش ادامه می دهیم، موضوع تبلیغات منتفی خواهد بود. فعالیت‌ها و کنشگری های سید مهدی حسینی بعنوان دهیار چم گل از مدتها پیش در محیط مجازی منتشر می‌شد و عمده این فعالیت‌ها حول پیگیری ها و انجام امور عمرانی و تاسیساتی بود و دامنه فعالیت‌ها به گونه ای پیش رفت که برای برجسته کردن مشکلات‌ و خواسته های اهالی روستای چم گل و حتی روستاهای نزدیک مانند آهنگری و مال محمود، اقدام به ثبت پایگاه خبری صبح ممسنی کرد. در جهت حضور و مشارکت بانوان در عرصه شورای روستا و مدیریت توسعه روستایی، حضور خانم ژاله غلامی با داشتن تحصیلات عالی در مقطع دکترای زبان انگلیسی جهت انتخابات شورای روستای رازیانه کاری شهرستان ممسنی، می تواند نام و واژه اصلی روستا که همان پویایی و تولید است را پررنگ تر کند.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:به قلم فرزاد نظری:مبادی: هر آن چیزی که در مورد "منابع" شنیده یا خوانده ایم، در روستا وجود دارد. آب در شکل هایی مانند چشمه و رودخانه، جنگل، بیشه، مرتع، میراث تاریخ باستان و معاصر، آیین‌های مذهبی و سنتی، ادبیات، زبان مادری و تاریخ شفاهی، تجربه، بستر تولید و همه  ارزش‌ها و دستاوردهایی که گرداگرد بخش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی وجود دارد، با  روستا آمیخته است و جالب اینکه مواردی ذکر شد، مشمول روستاهای متروکه ممسنی نیز می باشند. 
هر روستا دارای ویژگی و پتانسیل خاصه خود را دارد که می تواند وجه تمایزی با روستای دیگر باشد. روستاهای زیادی در ممسنی وجود دارند که مساحت جنگل و مرتع متصل، برابر یا بیشتر از مساحت محدوده شهری نورآباد است. بنابراین وجود چنین فضایی توجه و تأمل ویژه ای برای هویت بخشی به منابع دیرینه و بالقوه روستا را طلب می کند. به عبارتی، منابع جنگل و محیط زیست، صیانت می‌طلبد. تاریخ شفاهی، تجربه های بومی و سنتی روستا، ثبت و درج می خواهد. پاسداری از آثار باستانی ناب موجود در روستاها و حوالی آنها، محرز و روشن است. 
 
مسئله روز: شوربختانه و متاسفانه در فضای فعلی انتخاباتی شهر نورآباد، تبلیغات و جوسازی های مفرط جهت کسب آرا برای شورای شهر(شهرداری) که بیشتر بر مدار هیجان های تیره و طایفه ای در گردش است، همچون گذشته  فضایی برپا شده که انتخابات اعضای شورای روستاها را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که خط سیر هیجان‌های رقابت تیره و طایفه ای، موج رقابت شورای شهر را به روستاها داده و کانون انتخابات معکوس می شود، به طوری که کم رونقی و سردی استقبال کاملا در بسیاری از روستاها حس می‌شود و می توان پیش بینی کرد  با کم اهمیت شدن و سردی انتخابات  روستاها، عملا مدیریت منابع و توسعه روستایی  از متن به حاشیه خواهد برده می شود .

 اعتیاد و بیکاری جوانان، آتش سوزی ها جنگل و مراتع که بسیاری از آنها عمدی و در جهت تصرف اراضی وابسته بوده، مشکلات مراتع، حفاظت از محیط زیست، مقاوم سازی مسکن، آموزش، توانمندسازی ساکنان روستا در جهت تولید و به طور کلی همه اموری که تمرکز زدایی، انجام امور عمرانی توسط مردم و نهایتا رفع تبعیض از جامعه روستا می‌شود، در پناه تقویت و استقبال جدی برای بنیان شورای روستایی و دهیاری خواهد بود. 

جا دارد در همین مطلب دو نمونه بارزی که شخصا در قبال شورای و دهیاری در اخبار رصد شده، بازگویی کنم که یک مورد آن بالفعل و مربوط به دهیاری روستای چم گل و مثالی دیگر در خبرهای شهرستانی به چشم خورد، حضور خانم ژاله غلامی، دارای مدرک دکترای زبان انگلیسی برای انتخابات شورای روستای رازیانه کاری است. 

چون مطلب را بصورت گزارش ادامه می دهیم، موضوع تبلیغات منتفی خواهد بود. فعالیت‌ها و کنشگری های سید مهدی حسینی بعنوان دهیار چم گل از مدتها پیش در محیط مجازی منتشر می‌شد و عمده این فعالیت‌ها حول پیگیری ها و انجام امور عمرانی و تاسیساتی بود و دامنه فعالیت‌ها به گونه ای پیش رفت که برای برجسته کردن مشکلات‌ و خواسته های اهالی روستای چم گل و حتی روستاهای نزدیک مانند آهنگری و مال محمود، اقدام به ثبت پایگاه خبری صبح ممسنی کرد. 

تضعیف جایگاه شورای روستایی در سايه هیاهوی مفرط شورای شهر
نوع عمل ایشان در جهت پیگیری و انعکاس مشکلات روستای چم گل می تواند نمونه بارزی برای جلب نظر مدیران به مشکلات و تلاش برای حل آن منطقه باشد. طبیعی است پیگیری ها و فعالیت‌های اجتماعی چنین دهیاری، زمینه ساز توجه بیشتر مسئولین به چنین روستاهایی خواهد بود.

تضعیف جایگاه شورای روستایی در سايه هیاهوی مفرط شورای شهر
 
در جهت حضور و مشارکت بانوان در عرصه شورای روستا و مدیریت توسعه روستایی، حضور خانم ژاله غلامی با داشتن تحصیلات عالی در مقطع دکترای زبان انگلیسی جهت انتخابات شورای روستای رازیانه کاری شهرستان ممسنی، می تواند نام و واژه اصلی روستا که همان پویایی و تولید است را پررنگ تر کند.

تضعیف جایگاه شورای روستایی در سايه هیاهوی مفرط شورای شهر
 از آنجایی رفع مشکلات رفاهی و زیرساختی روستاها مرتبط با پیگیری‌ها و ارائه طرحها و نهایتا پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی و تولیدی هموارتر خواهد شد، وجود افراد با سابقه آکادمیک، پیش درآمد ارتباط بهینه شورای روستا با مراکز و ادارات خدمات رسان دولتی و غیر دولتی در بخش، شهرستان و استان خواهد بود. حال در این رخداد اجتماعی در روستا، چالش فشار لیدرهایی در جهت کسب آرا مردم روستا برای شورای شهر (شهرداری) را داریم که این رویه تضعیف شدن جایگاه شورای روستایی را رقم خواهد زد. بنابراین ضمن پاسداشت حضور و جلوت نامزدهای شورای روستایی، می توان ابراز کرد، در سایه و پناه یک شورای روستایی پویا و با انگیزه، توسعه روستا روی مدار خواهد رفت. در غیر این صورت مشکلات و عقب ماندگی های و توسعه نیافتگی ها کهنه شده و جلا و رونق را تجربه نخواهد کرد. روستاهای متروکه و از نفس افتاده در ممسنی کم نیستند و بررسی سرگذشت این روستاها بسی قابل تأمل است.
تنظیم گزارش:اصغر پارسایی
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: