کد خبر: ۵۸۸۴
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱
تحلیل و یادداشت:
حال باید از خود سئوال کنیم که آیا خلق و خوی ما در شهرستان های ممسنی و رستم،مبلغ و مروج تساهل و مدارای سیاسی و اجتماعی است؟ واقعیتی است انکارناپذیر که وجه مشترک گرایش های فکری و سیاسی عمده جامعه ما در چند سال اخیر، امتناع از وارد شدن به بحث های تئوریک و استدلالی و نیز انتقادپذیری بوده است. به ندرت افکار دگر اندیشان را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم،بلکه آنها را افشا می کنیم،چرا که دگراندیشان الزاما در گروه بیگانه و دشمن قرار می گیرند.
"خبر نورآباد"  تحلیل و یادداشت:علی عیدی پور _ فرهنگ تساهل و مدارا یک فرایند سیاسی و اجتماعی و از عناصر اساسی پیشرفت و ترقی جوامع به حساب می آید.تساهل به تحقق قانون،تشویق و ترغیب مردم به گفتگوی منطقی و ایجاد فضای عقلانی کمک می کند.برعکس،روحیه مطلق گرایی و انقیادطلبی،انسان را از واقع نگری و داوری منطقی باز می دارد و او را دستخوش تحمل ناپذیری و ستیزه جویی می کند.

اگر تساهل را به مثابه یک اقدام عقلایی بدانیم،تحت این شرایط فرد می تواند اعتقادی به سخنان دیگران نداشته باشد و یا با آنها موافق نباشد ولی آماده باشد از حق دیگران برای ابراز عقایدشان،دفاع نماید.این اصل را تنها در جوامع مدنی می توان مشاهده کرد.

جامعه مدنی میل یه تعادل و شوق به ایجاد توافق و اجتناب از درگیری را ترویج می کند.در یک چنین جامعه ای هیچ یک از افراد نمی توانند عقاید خود را نسبت به دیگران برتر و قدسی بدانند و دیگران را با سرزنش از صحنه رقابت فکری خارج سازند و به درگیری و ستیز فردی و اجتماعی دامن زنند.

حال باید از خود سئوال کنیم که آیا خلق و خوی ما در شهرستان های ممسنی و رستم،مبلغ و مروج تساهل و مدارای سیاسی و اجتماعی است؟ واقعیتی است انکارناپذیر که وجه مشترک گرایش های فکری و سیاسی عمده جامعه ما در چند سال اخیر، امتناع از وارد شدن به بحث های تئوریک و استدلالی و نیز انتقادپذیری بوده است. به ندرت افکار دگر اندیشان را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم،بلکه آنها را افشا می کنیم،چرا که دگراندیشان الزاما در گروه بیگانه و دشمن قرار می گیرند.

صاحبان قدرت سیاسی اعم از نخبگان و بزرگان مسئولند برای تمامی شهروندان هویت مشترکی حول ارزش های مدنی خلق کنند،تا از این طریق شهروندان بتوانند مسائل سیاسی و اجتماعی را آزادانه و در جوی با حسن نیت،تفاهم و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.و

جود فضای تساهل شرایطی به وجود می آورد که مردم از ستیز با یکدیگر بپرهیزند و در رفتار و کردار خود با دیگران از روش های مصالحه جویانه و اندیشه ورزانه استفاده کنند. اما متاسفانه در فرهنگ سیاسی جامعه ما، اکثریت نخبگان و بزرگان به جای آموزش و ترویج فرهنگ تساهل و مدارا، خود عامل ترویج انقیاد طلبی هستند.

این رفتار نخبگان و بزرگان از خلق و خوی آنها ناشی می شود که به ارزش ها به صورت مطلق می نگرند و تمایل دارند نگرش انقیاد طلبانه خود را به دیگران تحمیل کنند. در چنین شرایطی، انتظار تحمل پذیری و تساهل در برخوردهای سیاسی و اجتماعی بی مورد است.
شاید زمان آن رسیده باشد که دنیا را از زوایای دیگری هم ببینیم.
تساهل در برابر انقیاد طلبی در ممسنی و رستم
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: