کد خبر: ۵۷۱۹
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۶
سرویس اجتماعی:
روستای گاو پیازی در شهرستان ممسنی در فاصله 20 دقیقه ای از شهر نورآباد مانند خیلی از روستاهای دیگر شهرستان ممسنی محل زندگی نیازمندی بود که با یک مشارکت نوع دوستانه طعم استراحت در زیر هوای خنک کولر را چشید تا خداوند نسیم خنک را در قیامت به نوع دوستان این امر خیر هدیه دهد.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:بعضی وقتها خبرهای خوب فارغ از کمیت، دارای کیفیت های فراوان است و میتواند ضمن افزایش امیدواری در جامعه موجب گسترش نوع دوستی ها گردیده و مشکلی از مشکلات مردم را برطرف کند.

روستای گاو پیازی در شهرستان ممسنی در فاصله 20 دقیقه ای از شهر نورآباد مانند خیلی از روستاهای دیگر شهرستان ممسنی محل زندگی نیازمندی بود که با یک مشارکت نوع دوستانه طعم استراحت در زیر هوای خنک کولر را چشید تا خداوند نسیم خنک را در قیامت به نوع دوستان این امر خیر هدیه دهد.

خانواده ای که به دلیل فقر و داشتن مشکلات فراوان و نابینا بودن سرپرست خانواده در این فصل گرما از نعمت هوای خنک محروم بودند، با مشارکت تعدادی از نوع دوستان ازجمله افراد مطرح کننده موضوع تا کمک کنندگان مالی و افرادی که زحمت تهیه و نصب آن را برعده داشتند از نعمت کولر برخوردار شدند.

چنین اقداماتی جدا از کمیت مالی خود دارای کیفیت فراوانی میباشد و ممکن است بسیاری حتی منتقد آن باشند که این وظیفه نهاد خاص یا دولت است . اما باید باور کنیم که محرومیت در ممسنی و رستم بیداد میکند و راهی جز اتحاد و تشکیل کمپینهایی در راستای رفع فقر و مشکلات محرومان نداریم.
گزارش یک مهربانی در ممسنی/ هدیه نسیم خنک به یک خانواده نیازمند
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: