کد خبر: ۵۵۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۹
سرویس اجتماعی:
مردانی که حتی دورهمی هایشان رنگ و بوی خدمت به مردمان بخت برگشته این منطقه را ندارد وگرنه ممسنی و رستم را چه به ظلم گران بالاترین آمار بیکاری نسبت به دانش آموختگان این منطقه! یقه سفیدانی که شاید برای چند مدیر و مدیرکل در تهران مفید فایده بوده باشند و لابی هایشان چند مهره از فرزندان این دیار را به نون و نوایی رسانیده باشد اما دردی از بیکاری مفرط و فقر عجیب در ممسنی و رستم حل نکرده اند.
"خبر نورآباد"سرویس اجتماعی:چهره های سیاسی و مدیریتی شهرستان های ممسنی و رستم تاکنون بیش از آنکه برای مردم کاری کرده باشند از مردم برای مقاصد سیاسی و اقتصادی خود کولی گرفته و آنان را نردبان ترقی خود ساخته اند و غم انگیزتر اینکه به کدخدایانی بدل گشته اند که نه تنها مردم را ولی نعمت خود ندانسته که حتی الزامی به پاسخگویی به اینان نداشته و به اندک خواسته هایشان وقعی نمی نهند.

مردانی که حتی دورهمی هایشان رنگ و بوی خدمت به مردمان بخت برگشته این منطقه را ندارد وگرنه ممسنی و رستم را چه به ظلم گران بالاترین آمار بیکاری نسبت به دانش آموختگان این منطقه!

 یقه سفیدانی که شاید برای چند مدیر و مدیرکل در تهران مفید فایده بوده باشند و لابی هایشان چند مهره از فرزندان این دیار را به نون و نوایی رسانیده باشد اما دردی از بیکاری مفرط و فقر عجیب در ممسنی و رستم حل نکرده اند.

در فاصله یکسال مانده به انتخابات، دوباره شوی انتخابات مجلس در ممسنی و رستم به راه افتاده و عده ای که نمی خواهند دست از خوار کردن این مردم نجیب بردارند آنها را قطار کرده و رژه عقب ماندگی شهرمان را به رخ همگان می کشند.

دوباره بوی دلالی با رای و اعتماد مردم به مشام می رسد. بوی یارکشی های سیاسی باطعم وعده های پوشالی که هیچ گاه نونی از تنور آن برای مردم گرم نشد. اگرچه یقه سفیدان شهرمان چند کار عمرانی و خدماتی انجام شده را با زرنگی به نفع سوابق کاری خود مصادره کرده اند کم نیستند افرادی که می دانند این فعالیتهای نصف و نیمه انجام شده جزو بودجه های جاری و اعتبارات سالانه شهری بوده و اتفاقا مدیریت ضعیف آنها نیز بخشی از همین اندک بودجه را پایمال کرده است.

بیراهه نیست اگر بگوییم خیلی از آنها، بود و نبودشان در ممسنی و رستم فرقی نداشته که شاید اگر نبودشان، این منطقه در آتش مشاجره های طایفه ای چنین عقب نمی افتاد. آنها دوباره می آیند تا از حماقت من و امسال من، پیراهنی دیپلماتیک دوخته و بر قامت کوتوله خود بیاویزند تا بزرگتر از آنچه هستند جلوه داده و فرصت بهره برداری بیشتر یابند.

سالهاست مردان سیاست ما با ترفندی همیشگی، رای آوری خود را نماد غیرت هم طایفه ای هایشان کرده تا از شرافت و غیرت مردم، به نفع خود و هم پیاله هایشان بهره ببرند. مردم بیچاره ای که نه سیاستمداران و نه خدم و حشم آنها در شهرستان، آنها را به حساب نیاورده ولی همین مردم بینوا، بر سر مهمانی کردنشان با یکدیگر در رقابتند تا ته مانده سفره کوچکشان را به امید پیدا کردن شغلی یا گرفتن اندک وامی و... به شکم های فربه شان سرازیر کنند.

چهره های سیاسی و سرمایه دارانی که حتی حاضر نیستند بخشی از دارایی و سرمایه های خود را در این منطقه سرمایه گذاری کنند دوباره آمده اند تا از بدبختی مردمان این دیار برای خود و اطرافیانشان جامه ای نو دوخته و سرمایه های اجتماعی شهرمان را به سرمایه های مادی خود بدل نمایند.

گرسنگی و بیکاری بلای جای این مردم شده است. زمان مطالبه گری از افرادی که به ظاهر خود را پیروز میدان سیاست می دانند رسیده است.

برآیند افراد و جمع های سیاسی که با افتخار تصاویرشان نقل گروه ها و کانال های مجازی است هرچه بوده برای ممسنی و رستم حتی در مقایسه با شهرستانهای همجوارمان، عقب ماندگی، بیکاری و درماندگی در پی داشته است. اینها در تریبون و سخنرانی ها، شعار توسعه متوازن و مخالفت با طایفه گرایی سر داده و کدخدایان قدیم و جدید را مذمت کرده اما چون به خلوت میروند آن کار دیگر می کنند!

اغلب عقب افتادگی ها ریشه در عدم آگاهی مردم و عدم مطالبه گری نخبگانمان دارد. در نبود رسانه های مطالبه گر و کنش گرا، کوچکترین انتقاد را تفسیر به منازعات قومی و قبیله ای می کنند. باید آنها را به چالش کشید. امیدمان به لیست امید از دست رفته و آنهایی که روزگاری دم از اصلاح می زدند منافعشان را بر مطالبه گری ترجیح داده و سکوت پیشه کرده اند. نخبگان مرده و بی خاصیتی که صرفا کارکرد انتخاباتی داشته و فعال مجازی پاره وقت انتخاباتند بیشترین ضربه را به دیارمان زده اند.

دعوای نخبگان پایتخت نشین ممسنی و رستم، نه بر پیشرفت و توسعه دیارشان که بر پست گرفتن از لابی های سیاسی است. اینجا کمتر کسی به فکر مردم بیچاره ممسنی و رستم است.

تنها راه گذار از طایفه گرایی را آگاهی و مطالبه گری میدانیم.در یکسال پیشرو بیشتر خواهیم نوشت و بیشتر خواهیم گفت...
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: