کد خبر: ۵۴۳۵
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۲
یادداشت:
حال شورای شهر مصیری در شهرستان رستم نیز در آستانه یک انتخاب مهم میباشند و علی رغم اجماع ها و سفارشات ، نیاز است برای انتخاب خود ارزش قائل شوند تا ضمن کمک به پیشرفت شهر مصیری با یک انتخاب صحیح آینده سیاسی خود را نیز تضمین کنند.بصورت کلی ویژگی های یک شهردار خوب دانایی، آگاهی، هوشمندی، توانایی، داشتن قابلیت، تخصص، تدین و نگاه درست به مشکلات و در راس همه داشتن وجه مشترک با عموم مردم و ارجح دانستن مشکلات شهری بر خواسته های افراد خاص میباشد.

"خبر نورآباد"- یادداشت:شهرداری یک نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار در اداره شهر است و وظیفه شهرداری تنها یک وظیفه خدماتی و عمرانی نیست بلکه شهرداری یک نهاد اثرگذار است که تمام فرایندها و تعاملات اجتماعی یک شهر را در بر می گیرد.

این مهم موجب شده است تا توجه به انتخاب یک شهردار توانمند از سوی اعضای شورای یک شهر و مردم شهر امری حساس به نظر برسد که کاملا موضوعی منطقی هست.

این اهمیت بعضا در بسیاری از شهر های در حال توسعه پا را فراتر گذاشته و بعضا شاهد دخالت بسیاری از افراد با نفوذ در مسیر انتخاب شهردار هستیم.

اما آنچه حائز اهمیت است، توجه به آینده یک انتخاب بوده و در همین خصوص جا دارد که اعضای شورای شهر از بین افراد واجد شرایط شخصی را انتخاب کنند که از ویژگی های ارزشمندی برخوردار هستند.

حال شورای شهر مصیری در شهرستان رستم نیز در آستانه یک انتخاب مهم میباشند و علی رغم اجماع ها و سفارشات ، نیاز است برای انتخاب خود ارزش قائل شوند تا ضمن کمک به پیشرفت شهر مصیری با یک انتخاب صحیح آینده سیاسی خود را نیز تضمین کنند.


بصورت کلی ویژگی های یک شهردار خوب دانایی، آگاهی، هوشمندی، توانایی، داشتن قابلیت، تخصص، تدین و نگاه درست به مشکلات و در راس همه داشتن وجه مشترک با عموم مردم و ارجح دانستن مشکلات شهری بر خواسته های افراد خاص میباشد.

آنچه که باید به آن توجه کرد این است: اگر در گذشته افرادی که پست شهرداری را بر عهده داشتند فاقد شاخصه های بالا بودند، تعریف شهردار و استانداردهای آن فرق می کرد و امروز افرادی که قابلیت شهردار شدن را دارند باید این پست را برعهده گیرند.

بدون شک فرهنگ مردم رستم و ممسنی بسیار غنی و ذارای یک ریشه در تاریخ فرهنگی میباشد و قاعدتا حفظ این وحدت فرهنگی و اجتماعی میتواند بر توسعه شهر مصیری و ایجاد رابطه قوی فرهنگی_ اجتماعی موثر واقع شود. لذا نگاه به شخصیت های دارای وجه مشترک جغرافیایی _ فرهنگی و اجتماعی در بین واجدین شرایط را میتوان از شاخص های مهم در انتخاب شهردار دانست.

اعضای شورای شهر مصیری باید در نظر بگیرند که شهرداری یک نهاد فرهنگی نیز تعریف میشود و مخاطبان مستقیم دارد پس شهردار نیز باید یک فرد فرهنگی متخصص، متعهد و آگاه باشد تا بتواند در تمام زمینه های تخصصی شهرداری موفق عمل کند.(در اینجا منظور از فرهنگی نه اینکه حتما معلم باشد یا از آموزش و پرورش بیاید).

مدیریت شهرداری یک مدیریت خاص،متفاوت، پیچیده و چند بعدی می باشد و شهردار باید تعاملات اجتماعی با بخش های جامعه و حتی شهرهای هم ریشه از نظر اجتماعی و فرهنگی بخصوص شهرهای دارای اشتراک های جغرافیایی را بداند.

مدیریت یکی از ویژگی های کاملا لازم برای شهردار است و شهرداری چون از اعتبارات دولتی به طور مستقیم بهره مند نمی شود و بخش زیادی از بودجه شهرداری از طریق کمکهای مردم حاصل می شود لذا شهردار باید افکار اقتصادی داشته باشد و بتواند با دستگاههای اجرایی ارتباط داشته باشد.

در این راستا اعضای شورای شهر مصیری نیز باید بدانند که همگامی و همراهی با شهردار آینده این شهر تاثیر مستقیم بر عملکرد شهردار دارد و میطلبد سطح اختیارات و تصمیمات شهردار را با برخورد های گزینشی تحت الشعاع قرار ندهند.

با توجه به موارد عنوان شده میتوان گفت: اعضای شورای شهر مصیری ضمن توجه به توسعه شهری مصیری و آینده سیاسی خود میتوانند با توجه بر وجه مشترک این شهر با شهر های اطراف انتخابی دقیق تر را داشته باشند تا ضمن رعایت حس بومی بودن شهردار، ارتباط شهری با شهرهای اطراف را نیز گسترش دهند و بدون شک توجه به این ویژگی میتواند از نظر جلب رضایت در آینده انتخاباتی اعضا موثر واقع شود.

بر اساس تحقیقات انجام شده، خوشبختانه فراخوان شورای شهر مصیری مورد توجه افراد زیادی واقع شد و بدون شک انتخاب یک نفر از آنها با توجه حساست موضوع کاری بسیار دشوار میباشد.

صحبتی با شورای شهر مصیری در راستای انتخاب شهردار

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: