کد خبر: ۵۱۲۷
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۷
سرویس اجتماعی:
بر اساس گزارش های دریافتی بیش از هشت ماه میگذرد که ایلوش شریفی و آقای خسروی به کمیته انطباق شهرستان ممسنی که در فرمانداری این شهرستان برگزار میگردد دعوت نمیشوند. حضور این دو شخص برای تصویب مصوبات شوراهای شهر های نوراباد، خومه زار ، بابامنیر و مصیری از نظر قانونی لازم و ضروری میباشد.باید دید فرمانداری در این خصوص چه راهکاری را ارائه میدهد و در صورت مخالفت با مصوبات از سوی استان چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی ها و اتلاف وقت ها میباشد.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:بر اساس گزارش های دریافتی بیش از هشت ماه میگذرد که ایلوش شریفی و آقای خسروی به کمیته انطباق شهرستان ممسنی که در فرمانداری این شهرستان برگزار میگردد دعوت نمیشوند.

شایان ذکر است در این کمیته مصوبات شورای شهرها و روستا ها که زیر مجموعه شهرستان هستند با حضور نماینده شورای استانی بررسی میگردد.

همچنین بررسی مصوبات در شهرهای این شهرستان با مصوبات شهر مصیری باید با حضور نماينده شورا ی استان بررسي شود، که در این خصوص فرمانداری رستم بر اساس قانون در زمان برگزاری جلسه کمیته انطباق از ایلوش شریفی بعنوان نماینده شورای استان دعوت میکند.

این موضوع از سوی ایلوش شریفی تایید شده و اشکان خسروی نیز در این خصوص بیان داشت: تا الان به هیچ جلسه ای در کمیسیون تطبیق از طرف فرمانداری نورآباد دعوت نشده ام فقط بعد از عید یک بار به من زنگ زدند برای ساعت یک که پس از مراجعه تا ساعت 2 جلسه تشکیل نشد و من برگشتم و دیگه توی هیچ جلسه ای برای کمیسیون تطبیق نورآباد شرکت نمیکنم.

ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﯼ ﻭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭ ﻭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎﯼ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

از آنجایی که حضور نماینده شورای استان و امضای وی در تصویب مصوبات شهرهای خومه زار، نورآباد، بابامنیر و مصیری از نظر قانونی لازم است و ممکن است مصوبات بدون امضای وی مورد قبول واقع نشود، باید دید فرمانداری در این خصوص چه راهکاری را ارائه میدهد و در صورت مخالفت با مصوبات از سوی استان چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی ها و اتلاف وقت ها میباشد.
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: