کد خبر: ۵۰۱۸
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۷
سرویس اجتماعی:
در اين جلسه پس از بررسي مصوبات جلسه گذشته و گزارش متوليان مصوبات و بيان موانع نتيجه گيري با ارائه نقطه نظرات أعضائ و ارائه راهكارهاي اجرائي ، حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ گرديد.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:هشتمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان ممسني  با حضور مديران ادارات عضو و به رياست آقاي رحمت فرامرزي فرماندار شهرستان و در محل سالن فرمانداري با دستور جلسه ١-بررسي مصوبات جلسه گذشته 
٢- كميته بهداشتي سلامت نوروزي
٣- سند سلامت روان 
٤-شبكه آب شرب جويجان
برگزارشد .
در اين جلسه  پس از بررسي مصوبات جلسه گذشته و گزارش متوليان مصوبات و بيان موانع نتيجه گيري  با ارائه نقطه نظرات أعضائ و ارائه راهكارهاي اجرائي ، حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ گرديد.
در خصوص شبكه آب سرب جويجان با گزارش رئيس مركز بهداشت شهرستان  و توضيحات معاونت آبفا روستايي  ، مقرر شد با مشخص شدن نتيجه بررسي كارشناسي انجام  شده ضمن اقدام مقتضي نتيجه به دبيرخانه شورا اعلام گردد .
در خصوص  گشت هاي مشترك با توجه به نزديك شدن به ايام تعطيلات نوروزي  برنامه ريزي. با محوريت مركز بهداشت و با شركت شهرداري ، صنعت و معدن ، تعزيرات ، اطاق اصناف ، دامپزشكي ، ايرانگردي و جهانگردي  صورت گرفته و به أعضائ جهت اجرا ابلاغ گردد .
در خصوص كميته بهداشت و درمان (كميته سلامت ) ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان و پس از توضيحات دبير ستاد نوروزي شبكه و درخواستهاي اجرائي مقرر شد جلسه اختصاصي با حضور ادارات مربوطه ظرف هفته آينده برگزار و نتيجه اعلامً گردد .
در خصوص سند سلامت روان شهرستان پس از تشريح دستورالعمل مربوطه توسط معاونت بهداشتي  شبكه  و بيان انتظارات از أعضائ مقرر شد مديران ادارات حراكثر تعامل و همكاري لازم معمول دارند . 
موضوع خود مراقبتي اجتماعي و سازماني مطرح و پس از بيان مصوبات جلسات گذشته با موضوع فوق الذكر  مقرر شد مديران ادارات عضوهمكاري با داوطلبان سلامت متخصص اداري جهت توجه به موضوع معمول نمايند .
موضوع شوراي سلامت ادارات و عدم ارسال گزارش اقدامات  ادارات  عضو  مقرر شد أدارات عضو نسبت به فعال  تمدن شوراي مذكور و گزارش  فعاليتها اقدام نمايند

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: