کد خبر: ۴۹۷۱
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۲
سرویس اجتماعی:
هشتمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان ممسني با حضور مديران ادارات عضو و به رياست رحمت اله فرامرزي سرست فرمانداری شهرستان و در محل سالن فرمانداري با دستور جلسه"بررسي مصوبات جلسه گذشته،كميته بهداشتي سلامت نوروزي،سند سلامت روان، شبكه آب شرب جويجان" برگزارشد.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:هشتمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان ممسني با حضور مديران ادارات عضو و به رياست رحمت اله فرامرزي سرست فرمانداری شهرستان و در محل سالن فرمانداري با دستور جلسه
 ١-بررسي مصوبات جلسه گذشته
٢- كميته بهداشتي سلامت نوروزي
٣- سند سلامت روان
٤-شبكه آب شرب جويجان
برگزارشد.

در اين جلسه  پس از بررسي مصوبات جلسه گذشته و گزارش متوليان مصوبات و بيان موانع نتيجه گيري  با ارائه نقطه نظرات أعضائ و ارائه راهكارهاي اجرائي ، حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ گرديد.

در خصوص شبكه آب سرب جويجان با گزارش رئيس مركز بهداشت شهرستان و توضيحات معاونت آبفا روستايي  ، مقرر شد با مشخص شدن نتيجه بررسي كارشناسي انجام شده ضمن اقدام مقتضي نتيجه به دبيرخانه شورا اعلام گردد.

در خصوص گشت هاي مشترك با توجه به نزديك شدن به ايام تعطيلات نوروزي  برنامه ريزي. با محوريت مركز بهداشت و با شركت شهرداري ، صنعت و معدن ، تعزيرات ، اطاق اصناف ، دامپزشكي ، ايرانگردي و جهانگردي  صورت گرفته و به أعضائ جهت اجرا ابلاغ گردد.

در خصوص كميته بهداشت و درمان (كميته سلامت ) ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان و پس از توضيحات دبير ستاد نوروزي شبكه و درخواستهاي اجرائي مقرر شد جلسه اختصاصي با حضور ادارات مربوطه ظرف هفته آينده برگزار و نتيجه اعلامً گردد.

در خصوص سند سلامت روان شهرستان پس از تشريح دستورالعمل مربوطه توسط معاونت بهداشتي  شبكه و بيان انتظارات از أعضائ مقرر شد مديران ادارات حراكثر تعامل و همكاري لازم معمول دارند.

موضوع خود مراقبتي اجتماعي و سازماني مطرح و پس از بيان مصوبات جلسات گذشته با موضوع فوق الذكر  مقرر شد مديران ادارات عضوهمكاري با داوطلبان سلامت متخصص اداري جهت توجه به موضوع معمول نمايند.

موضوع شوراي سلامت ادارات و عدم ارسال گزارش اقدامات  ادارات  عضو  مقرر شد أدارات عضو نسبت به فعال  تمدن شوراي مذكور و گزارش  فعاليتها اقدام نمايند.
هشتمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي ممسني
هشتمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي ممسني
هشتمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي ممسني
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: