کد خبر: ۴۸۷۳
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۸
سرویس اجتماعی:
فرامرزي فرماندار شهرستان پس از استماع نظرات أعضائ حاضر و جمع بندي نظرات أعضاء و با تكيه بر سلامت روان علاوه بر سلامت جسمي ورود بخشداران به موضوع سلامت آب شرب را در مناطقي كه تحت پوشش آبفا نمي باشد و توجه أمور عشاير به سلامت آب شرب در نقاط عشايري و همكاري و تعامل آبفا روستايي با موضوع و رَآه اندازي سايتهاي گندزدايي آب شرب در نقطه شهري كه قبلا با مشكل مواجه بوده است و همچنين فراتر شدن ديدگاهها كارگروه سلامت از روزمرگي را از چشم انداز كارگروه سلامت شهرستان ذكركرده و موافقت خود با جلسه فوق العاده در همين ماه اعلام داشت.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:هفتمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان ممسني به رياست مهندس فرامرزي سرپرست فرماندار شهرستان و حضور مديران ادارات عضو و روساي شبكه و مركز بهداشت شهرستان در محل سالن كنفرانس فرمانداري برگزارشد.

دكتر احمد رحماني رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان ، با اعلام اين خبر از بررسي سلامت آب شرب شهري و روستايي و عشايري بويژه مناطقي كه تحت پوشش آبفا نيستند ، كارگروههاي اختصاصي زيرگروه كارگروه سلامت و بررسي مصوبات جلسه گذشته در اين جلسه اسخنانی ایراد کرد.

دكتر رحماني ادامه داد ؛ سلامت آب شرب كه با ارائه مستندات  و مكاتبات انجام شده در گزارش نتايج نمونه  برداريها جهت پيگيري توسط أدرات مربوطه و همكاري بخشداران با موضوع و ضرورت پاسخگوئي ادارات مسئول  تاكيد گرديد.

رئيس شبكه افزود ؛ ضرورت برگزاري كارگروههاي اختصاصي بويژه شوراي بهداشت بخشهاكه در صورت تشكيل شدن مي تواند در كارشناسي شدن موضوعات و منطقه اي شدن وقت اختصاص يافته  به بخشها باشد.

رئيس مركز بهداشت شهرستان دكتر سهام چوبينه نيز در خصوص سرطان و اقدامات مركز بهداشت شهرستان در غربالگري سرطانهاي شايع همكاري مديران ادارات عضو را خواستار شدند.
 
فرامرزي فرماندار شهرستان پس از استماع نظرات أعضائ حاضر و جمع بندي نظرات  أعضاء و با تكيه بر سلامت روان علاوه بر سلامت جسمي ورود بخشداران به موضوع سلامت آب شرب را در مناطقي كه تحت پوشش آبفا نمي باشد و توجه أمور عشاير به سلامت آب شرب در نقاط عشايري و همكاري و تعامل آبفا روستايي با موضوع و رَآه اندازي سايتهاي گندزدايي آب شرب در نقطه شهري كه قبلا با مشكل مواجه بوده است  و همچنين فراتر شدن ديدگاهها كارگروه سلامت از روزمرگي  را از چشم انداز كارگروه سلامت شهرستان  ذكركرده و موافقت خود با جلسه فوق العاده در همين ماه اعلام داشت.
كشتارگاه گريد ٣ برای شهرستان ممسنی در حال سير مراحل قانوني احداث
كشتارگاه گريد ٣ برای شهرستان ممسنی در حال سير مراحل قانوني احداث
كشتارگاه گريد ٣ برای شهرستان ممسنی در حال سير مراحل قانوني احداث

روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان ممسني
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: