کد خبر: ۴۵۷۵
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۶
سرویس اجتماعی:
کرمانشانکم ، رولکم، کاکام، به اندازه تمامی بادکنک های جشن تولد نیمه تمامتان ، گلویمان باد کرده از بس که سوزناک بود آن تصویر، تصویر بادکنک هایی که هرگز وقت نشد نسرین برای تولدش بترکاند، کیکی که حتی بریده نشد، اما تا دلتان بخواهد کادوی های تولد برایش ارسال شد، اکنون رویشان نوشته اند: نسرین جان تسلیت
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:از ریشه های بلوط های زاگرس (رستم) به ریشه های اصالت و فرهنگ ایران (کرمانشاه) سلام

سلام درد آبان، سلام کرمانشاه،
سلام خسرو سلام قصرشیرین،
سلام فریاد فرهاد، سلام اسلام آباد،
سلام پل های فروریخته، سلام سرپل ذهاب

دردهایتان درد میکند ، دردهایتان به جانمان ،
دفترچه های مشق کودکان را زیر آور دیدیم و زیر آوار غمتان فرو رفتیم
از سرما لرزیدید تا به صبح و ما از نگرانی خوابمان نبرد تا صبح

صبح شد، غبار ها کنار رفت، مادران بی فرزند، فرزندان بی مادر، دارا بدون سارا، و مردی که تا لحظه آخر همسرش را رها نکرده بود، مردمان واقعی روزهای سخت ، مردهای مرد

داغتان به جانمان،
تسلیت واژه ای نیست که حزنمان را برایتان معنا کند، هرچند تسلیت برایتان آب نمیشود غدا و پتو و سرپناه نمیشود، تسلیت برای آتوسا  که هنوز نعش بردیا برادر کوچکش زیر آوار مانده برادر نمیشود، تسلیت فقط برای ما رساندن بغض گلویمان است از راه دور به فریادهای بلند شده از سوز استخوان هایتان

خواستم بنویسم امروز مدرسه هایتان پر بود از نیمکت های خالی ؛ نیمکت؟ نیمکت های کدامین کلاس ؟ کلاس های کدامین مدرسه؟ مدرسه های کدامین روستا؟!
زمین شرمت نیامد از این همه لرزیدن؟ شرمت نیامد از سقف هایی که بر سر کورد های وطنم آوار کردی؟
سیاه ترین شام حجرانی را خشم طبیعت به دست آجرهای خشمگین در تاریخ وطنم ثبت کرده است.
به اندازه تمامی آجر های....شرمم می آید همه اش رو بگویم،  به همان انذاره درد داریم، دردهایتان دردمان می آید

کرمانشانکم ، رولکم، کاکام، به اندازه تمامی بادکنک های جشن تولد نیمه تمامتان ، گلویمان باد کرده از بس که سوزناک بود آن تصویر، تصویر بادکنک هایی که هرگز وقت نشد نسرین برای تولدش بترکاند، کیکی که حتی بریده نشد، اما تا دلتان بخواهد کادوی های تولد برایش ارسال شد، اکنون رویشان نوشته اند: نسرین جان تسلیت

اگر بگویم مردم رستم و ممسنی که نه حتی درختان این دیار داغدار داغتان شده اند دروغ نگفته ام، از راه دور و هم نوا با تمام ایران خود را صاحب این مصیبت عظما میدانیم

دوباره میسازمت وطن دوباره میسازمت کرمانشاه

انجمن حامیان طبیعت رستم استان فارس یک صدا با عموم مردم شهرستان های رستم و ممسنی خود را در این غم جانسوز با شما شریک میداند.
به قلم:احسان احسانی
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: