کد خبر: ۴۲۷۴
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۲۶
سرویس اجتماعی:
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان ممسنی (قسمت دوم ) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با برآورد مالی 74890097734 و 47274059081 ریال برای شهرستان رستم در یک مرحله برگزار می شود.
"خبر نورآباد" –سرویس اجتماعی:مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان ممسنی (قسمت دوم ) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با برآورد مالی 74890097734 ریال در یک مرحله برگزار می شود.

تاریخ بازگشایی پاکات     

۸ / ۶ / ۱۳۹۶ - هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

مهلت ارسال پیشنهاد     

۷ / ۶ / ۱۳۹۶ - هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

مهلت دریافت اسناد     

۲۸ / ۵ / ۱۳۹۶ - بیست و هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

تاریخ اعتبار پیشنهاد     

۷ / ۹ / ۱۳۹۶ - هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

کشور | استان | شهر     

جمهوری اسلامی ایران - فارس - شیراز

محل دریافت اسناد     

به نشانی شیراز بلوار مدرس – اداره کل راه و شهرسازی استان فارس – اداره پیمان و رسیدگی یا پایگاه ملی مناقصات به آدرسhttp://iets.mporg.ir می باشد.


مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان رستم توسط اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با برآورد مالی 47274059081 رایل در یک مرحله برگزار می شود.

تاریخ بازگشایی پاکات     

۸ / ۶ / ۱۳۹۶ - هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

مهلت ارسال پیشنهاد     

۷ / ۶ / ۱۳۹۶ - هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

مهلت دریافت اسناد     

۲۸ / ۵ / ۱۳۹۶ - بیست و هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

تاریخ اعتبار پیشنهاد     

۷ / ۹ / ۱۳۹۶ - هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

کشور | استان | شهر     

جمهوری اسلامی ایران - فارس - شیراز

محل دریافت اسناد     

شیراز بلوار مدرس – اداره کل راه و شهرسازی استان فارس – اداره پیمان و رسیدگی یا پایگاه ملی مناقصات به آدرسhttp://iets.mporg.ir می باشد.

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: