کد خبر: ۴۰۱۴
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۱:۵۱
تحلیل انتخاباتی:
در واقع برای انتخاب شایسته و فرد اصلح باید "ارزشها" را بشناسیم و "اشخاص" را با ارزشها بسنجیم و اساس حمایتها باید از ارزشها باشد!بعد اشخاص...نه اول اشخاص بعد ارزشها! یکی از مصیبت های زمان ما این است که اشخاص دارند کم کم,جانشین ارزشها می شوند! و در شهرستان های ممسنی و رستم این موضوع کم نبوده و شک نکنید اگر انتخابات بر اساس ارزشها باشد تعدد افراد هیچ تاثیری بر رای خروجی افراد دارای ارزش نخواهد داشت.
"خبر نورآباد" _تحلیل انتخاباتی:شهریار گودرزی:شهرستان های ممسنی و رستم چند روز دیگر در سال 96 شاهد برگزاری یکی از جذابترین انتخابات شورای شهر خواهند بود، رقابت های مشارکتی از سوی اقشار مختلف مردم برای حضور در شورای شهر از نظر تعدد و زیاد شدن افرادی که خود را در حد و قیاس وظایف مربوط به شورای شهر میدانند جای خوشحالی داشته که نشان از افزایش اگاهی های مردمی نسبت به شهر های شهرستانهای ممسنی و رستم شده است.
اما همین تعدد به نظر بسیاری از تحلیلگران انتخاباتی که رقابت های گذشته را تجربه کرده اند موجب تقسیم ارا شده که این امر قابل قبول میباشد ولی اساس این تحلیل همان توجه به ارای طایفه و شخصی نگری و همان طایه گرایی میباشد.

اما همانگونه که میدانیم دیگر طایفه و طایفه گرایی حلال مشکلات نبوده و همه باید به سوی شایسته سالاری گام برداریم و بدون شک با نگاه شایسته سالاری قاعدتا اثر تعدد نامزدها بر تقسیم ارا بسیار کم میباشد.
در واقع برای انتخاب شایسته و فرد اصلح باید "ارزشها" را بشناسیم و "اشخاص" را با ارزشها بسنجیم و اساس حمایتها باید از ارزشها باشد!بعد اشخاص...نه اول اشخاص بعد ارزشها!
یکی از مصیبت های زمان ما این است که اشخاص دارند کم کم,جانشین ارزشها می شوند! و در شهرستان های نوراباد ممسنی و رستم این موضوع کم نبوده و شک نکنید اگر انتخابات بر اساس ارزشها باشد تعدد افراد هیچ تاثیری بر رای خروجی افراد دارای ارزش نخواهد داشت.
هرچند تعدد نمیتواند ارزش را کم رنگ کند ولی باید شفاف بگوییم که تعداد زیادی از داوطلبین انتخابات شورای شهر نوراباد، خومه زار، بابامنیر، مصیری و کوپن فاقد برنامه لازم برای حضور در این میدان پر طمطراق هستند و صرفا برای پوشاندن جامه تشهیر و نامجویی و دریافت تاییدیه هیات های اجرایی و نظارت پا به عرصه گذاشته اند و در روز های اینده انصراف های پی در پی گویای این سخن خواهد بود.

اما خود نامزدهای انتخابات شورا نیز باید بدانند که شورا محل اجتماع متخصصین و مجربین صاحب نظری است که مرارت های خدمت صادقانه را در مناصب  مختلف خود حمل میکنند نه آنانی که نشستن بر کرسی شورا را غایت آمال خود میدانند که اگر چنین باشد وای به حال این شهر و شورا که بارها شنیده ام فلانی قبول است چرا که پول دارد یا طایفه ای بزرگ دارد، پس ضمن احترام به تصمیم همه اعلام میکنم منظور نویسنده مبنی بر عدم حضور نبوده و نیست، بلکه تحقق بخشیدن خود نامزدها به کلمه شایسته سالاری با خودسازی پله به پله و معرفی خود با عملکرد سازنده خود میباشد.

همشهریان گرامی شهرهای دو شهرستان های ممسنی و رستم بیمار وضعیتی نابسامان دارد و نیازمند یک درمان به موقع هست، چرا که این دو شهرستان درد دارند و درمان میخواهند.

مردم و کاندیدای محترم شهر های ذکر شده ارامش نیاز دارند و بخاطر ظلمت سو مدیریت کسانی را میخواهد که بتواند چراغ بدست راه پیشرفت را روشن کند نه فعال فضای مجازی و بازیچه سیاسی ستاد فلانی و مدیر متخلف و رانت پرورده و دلال ستادهای انتخاباتی و مدیر کانال تلگرامی فلان کاندیدا و نه کارچاق کن آدم های به ظاهر فرهنگی و قوم گرای تفرقه انداز ، نه اصلاح طلب منفعت طلب ، نه اصولگرای انحصار طلب و نه عاشق محبوبیت و شهرت !

این دو شهرستان دلسوزی از جنس انقلاب و به دور از شهوت سیاست نیاز دارد. کسی که حداقل بتواند وجدان خود را  متعهد ، مجرب ، مردمی ، پاک و دغدغه مند نگه دارد.

برای رسیدن به هدف پیشرفت که دور از انتظار نیست، هرچند یک روزه محقق نمیشود و ممکن است چندسالی زمان بگیرد ولی غیره ممکن نیست و تنها راه ان محکوم کردن خود به انتخاب اصلح هست و در این راه باید بر اساس بصیرت  انتخاب کنیم و بدانیم بصیرت یعنی داشتن قدرت تحلیل و درک ، قدرت تشخیص ارزش ها، همان قدرتی که نبودش شمر جانباز جنگ صفین را به قاتل حسین تبدیل کرد، چراکه نتوانست ارزشها را با توجه به شرایط زمانی و مکانی تشخیص دهد.

اما باید ارزشها را شناخت و دانست که هر وظیفه، پست، مقام و جایگاهی دارای ارزشهای خاص در چارچوب قانون میباشد و نباید ارزشهای مقام و یا شخص X را برای مقام و یا شخص Y در نظر گرفت و مقایسه کنیم.
در این خصوص معیارها و سنجش هایی را برای انتخاب افراد اصلح در شورای شهر بیان میکنم و اظهار میکنم که همه افراد بصورت یکجا ارزشها و معیارهای ارزشی را دارا نمیباشند پس باید سعی شود با دسته بندی و اولویت گذاری گلچینی از بهترینها را در سبد رای بیاندازیم.

در اولین ارزش باید تخصص‌های فرد را در نظر گرفت و از انجایی که شورای شهر با فضای کلی شهر در ارتباط میباشد میتوان (عمران و معماری، شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، هنر و زیبایی‌شناسی، حقوق و قوانین شهری، اقتصاد شهری، جامعه‌شناسی شهری و روانشناسی) را از تخصص های ارجح ذکر کرد و شخص مورد نظر باید توان توجه و درک نظریه‌های مرتبط با حوزه تخصصی خود را داشته باشد و اگر متخصصینی از چند رشته مرتبط انتخاب شوند قاعدتا با اجماع فکری نتیجه کاملتر و زیباتری گرفته خواهد شد.

در دومین ارزش فرد انتخابی از سوی مردم ممسنی و رستم در صورتی میتواند موفق بوده و تخصص خود را بجا بکار ببرد که با قوانین، مقررات و وظائف شورای شهر، شهرداری و مدیریت در شهر آشنایی کافی داشته باشد.
شهرستان های ممسنی و رستم بخاطر خروجی طایفه گرایانه به اجبار متحمل خروجی های نادرست که برخاسته از انجام کارهای انفرادی است شده و در واقع در این دو شهرستان کار نمایندگان وقتی برگرفته از طایفه باشد به معنای همان تفکر انفرادی بوده و وقتی خروجی ارا بر اساس ارزشها باشد میتوان توقع عملکرد اعضا بر اساس تصمیمات جمعی را داشت.
به همین خاطر باید روحیه کار جمعی و تمکین به اجماع فکری و خرد گروهی را برای رای دادن به افراد در انها جستجو کنیم.
یکی دیگر از مواردی که زخم های فراوانی را بر پیکر شهری ممسنی و رستم وارد کرده است عدم برنامه نمایندگان منطبق با حوزه تخصصی‌اش و نبود برنامه عملی و عینی افراد بوده که در شهر بسیار قابل مشاهده میباشد و مردم میتوانند  به‌گونه‌ای با سنجش کمی یا بررسی آثار کیفی برنامه‌ها و عملکرد انها در گذشته (در محل کار و زندگی انها) تحقیق و با شناخت هرچه بهتر انها مسیر تشخیص درست تر را انتخاب کنند.
برای توجه به ارزش سوم از مهمترین چالش های مردم شهرستان های ممسنی و رستم وجود شهردار توانمند و یا ضعیف میباشد. در واقع با توجه به گستره فعالیت شهرداری ها میتوان انتخاب و شاخص های انتخاب یک شهردار را از ارزشهای یک عضو شورا دانست چرا که از این گزینه( شهردار ضعیف) شهرستان های ممسنی و رستم کم ضربه نخورده اند ، پس باید از افراد بخواهیم شاخص‌های خود برای شهردار مطلوب را اعلام و انتخابش مبتنی بر این شاخص‌ها باشد و قاعدتا اظهار نظرش را بر پایه تخصص، توزیع عادلانه امکانات و خدمات، ورود به بخش روحی و روانی شهر و ... بسنجیم تا بفهمیم شهردار اینده که خروجی انتخاب امروز ما هست چگونه و تا چه اندازه توانمند میباشد.

یکی دیگر از مشکلات مهم در شوراهای گذشته و فعلی و اینده در ممسنی و رستم توجه به ساختار مدیریتی، درآمدی و شهرسازی شهر بوده که در این خصوص شفاف سازی های مالی و عملکردی باید صورت بگیرد و در انتخاب خود توجه کنیم فرد مورد نظر حداقل چند شهر خلاق و پایدار کشور در حوزه شهرسازی را بشناسد و با سفر به شهرهای فعال در حوزه شهرداری و شهرسازی حداقل دیده خود را با ایده ها و خروجی شورای شهر و شهرداری این شهرها اشنا کرده باشد و بتواند با شناخت پیشینه و تحولات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر محل زندگی خود طرح ها و نظریاتی را ارایه داده و یا از ایده پردازان درخواست همکاری کند تا بتواند خروجی متناسب با ارزش را برای شهر رقم بزند و توانمندی ایجاد ارتباطیر پایدار با مردم و صاحب‌نظران جهت اخذ ایده‌های سازنده برای شهر را داشته باشد.

نباید از یاد برد که با انتخاب اعضای شورای شهر در واقع مدیرانی را انتخاب میکنیم که اگر با اصول مدیریتی اشنا نباشند میتوانند مشکلات اساسی را ایجاد کنند که معضل زیر گذر شهرستان رستم، نبود فضای سبز در مناطق حاشیه ای نوراباد، عدم ساماندهی کامل تاکسی های شهری، نبود پارکهای تفریحی در مکانهای مختلف و .... از نمونه بارز آن بوده و باید شخص مورد نظر در مدیریت شهر ارزش‌های خرد را با ارزش‌های کلان اشتباه نگیرد تا بتواند توان ارزش‌آفرینی (مالی، هویتی، نهادی و…) را برای شهر از جنبه‌های گوناگون داشته باشد.

شاید این نظریه کمی اغراق امیز و پپولیستی بنظر برسد ولی باید دید شخص مورد نظر از نظر شخصیتی توان پوشیدن لباس یکی از کارگران شهرداری (آتش‌نشانی، فضای سبز، پاکبان و…) را دارد و در میدان عمل میتواند با یکی شدن با نیروهای انسانی زیر دست خود به دغدغه‌های آن‌ها گوش فرا دهد؟ چراکه یک عضو شورا هرچقدر هم مدیر و مدبر باشد تا نیروی اجرایی متهعد و بی دغدغه نداشته باشد از اجرایی کردن نظریات خو رنج خواهد برد.
مردم و همشهریان فهیم در ممسنی و رستم ؛ شهرمان را نباید فدای سیاست کنیم و متوجه باشیم که شورای شهر سیاسی نه تنها کارساز نیست بلکه میتواند مخربتر از طایفه گرایی باشد پس در انتخاب فرد مورد نظر دقت کنیم که مسائل و جریان‌های سیاسی دارای تاریخ‌مصرف بوده و زود فاسد می‌شوند، اما شهرها عمری به بلندای اندیشه‌های بر گرفته از افکار نسل های قبل از ما  دارند پس ازاین‌رو با موضوعات پایدار و ماندگار که همان حفظ ارزشهای مربوط به هر جایگاهی میباشد را جایگزین رفتار تاریخ ‌مصرف دار از قبیل سیایت و طایفه گرایی و وابستگی های فردی کنیم.
ظاهر نامناسب و سیمای خسته شهرستان های ممسنی و رستم در چندین سال گذشته برای همه ما قابل تجدید خاطره بوده و فقط در یکی دو سال اخیر شاهد تغییراتی بوده ایم.
در واقع شهرها دارای روح و احساس‌اند، ازاین‌رو در دوران وکالت اهالی شورا، رفتار و عملکرد عضو شورای شهر نباید به‌گونه‌ای باشد که به این روح و احساس خدشه وارد شود و این موضوع را باید

قبل از انتخاب مد نظر قرار دهیم و از فرد مورد نظر چنین مطالباتی را داشته باشیم که در زیباسازی و ارایه خدمات شهری زیبایی شهر را نیز مد نظر بگیرند.
زخم توزیع ناعادلانه امکانات عمومی و خدمات شهری انچنان بر پیکره مناطق مختلف ممسنی و رستم عمیق هست که هیچکس توان درمان ان در یک یا دو سال را ندارد و باید کسانی را انتخاب کرد که بتوانند بصورت مستمر و با مدیریت درست و با توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری به نقاط مختلف( بر اساس اهمیت) این زخم کهنه را التیام بخشد و با بخشی نگری و توزیع ناعادلانه امکانات عمومی در محله‌ها و مناطق خاص، سیاه‌چاله‌هایی را برای توسعه شهر ایجاد نکند.
فرد مورد نظر باید اهل ارایه پیشنهاد و راهکار باشد نه اظهار نظر تنها.

فرد مورد نظر باید پاک دست بوده و شفافیت مالی و دارایی خود را با اعلام اموال و دارایی‌های خود قبل و بعد از وکالت در شورای شهر اعلام کند.

همچنین اطلاع عموم از عملکرد اعضای شورای شهر حق مسلم انها بوده و باید در خصوص عملکرد نماینده شورای شهر در بازه‌های زمانی خاص (شش ماه یا یک سال)مطالبه گر باشند و اعضای شورای شهر نیز باید ارایه گزارش مبسوطی  را به افکار عمومی ارائه دهند.
با ارزوی توفیق_ فرجام همه ما نیک
شهریار گودرزی_ کارشناس عمران، فعال رسانه ای
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: