کد خبر: ۳۸۷۵
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۳
انتخابات:
اينجا نقد فقط بر شخصيت هايى است كه به هنگام حضور در عرصه هاى مختلف سياسى و سپس شكست حاصل از عدم شناخت خود، نا كار آمدى، نبود يك مسير مشخص با مردم و محيط پيرامون خود و اعتماد به سخنان و شايعه هاى بى اساس، پس از بدست آوردن يك تجربه تلخ چنان رفتار ناپسندى از خود بروز ميدهند كه هر فردى را كه با آنها انديشه و هدف مشتركى نداشته باشد را به ستيز فرا مى خوانند.
"خبر نورآباد" _ انتخابات:بررسى و تحليل زيان هايى كه تفكرات حاصل از خودبرتر بينى و غرور بر پيكره ى قومى - طايفه اى وارد مى كند، يك ضرورت انكار ناپذير است.
اين مسأله بايد بگونه اى بيان گردد كه ساير طوايف و خويشاوندان اين استنباط را ننمايند كه داشتن كرامات انسانى و شان اجتماعى دليل بر زير سؤال بردن و يا حذف تعلقات قومى - جغرافيايى بوده باشد.
قطعا اين استنباط غلط، خود عاملى قدرتمند جهت عدم توسعه و گسترش تفكرات اصولى و وحدت گرايانه خواهد بود.
اينجا نقد فقط بر شخصيت هايى است كه به هنگام حضور در عرصه هاى مختلف سياسى و سپس شكست حاصل از عدم شناخت خود، نا كار آمدى، نبود يك مسير مشخص با مردم و محيط پيرامون خود و اعتماد به سخنان و شايعه هاى بى اساس، پس از بدست آوردن يك تجربه تلخ چنان رفتار ناپسندى از خود بروز ميدهند كه هر فردى را كه با آنها انديشه و هدف مشتركى نداشته باشد را به ستيز فرا مى خوانند.
اينگونه عملكرد كه از قديم نيز بر اصل فاميل ستيزى استوار بوده، مانعى براى همگرايى و موفقيت هاى نسل آينده محسوب مى شود.
يقينا، داشتن هر نوع تعلق و حس انسان دوستى، خود منشأ و فراهم كننده يك هويت بزرگ خواهد بود.
به قول " گيدنز " بجايى رسيده ايم كه رفتار سنتى مان در مقابل رفتار مدرن قرار گرفته،لكن نه سنتى هستيم و نه مدرن. اين تناقضيست كه ساليان سال به تماشاى آن نشسته ايم.
منتها بايد با تكرار و تمرين از اين نيروى درونى شگفت ابزارى براى اهداف بزرگ نظير وحدت ميان اقوام و فاميل مهيا ساخت و نشان داد كه ما از هر تيره، طايفه و يا هر جغرافيايى، نيازها و حيثيت جمعى مان بهم گره خورده، لذا اگر بدرستى انديشه كنيم، به زخم هاى گذشته نمك نپاشيم و مهمتر از هر چيز صلاح ديگران را مدنظر قرار دهيم با دستيابى به اهداف والا و روزهاى روشن، سربلندى در برابر مردم و به دوش كشيدن رضايت مردم وعده اى بسيار شيرين خواهد بود.
سيد سعيد سيدى
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: