کد خبر: ۳۸۴۰
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۳
سرویس اجتماعی:
تا همین جا شهرداری و شورای اسلامی شهر نورآباد تخلف کرده است و در 4 سال گذشته حتی یکبار گزارش عملکرد شهرداری اعم از درآمدها، هزینه ها و.... را به اطلاع مردم نرسانده است، کوتاهی از اجرای قانون در شهرداری باید از سوی شورای اسلامی شهر تذکر داده می شد./حال باید پرسید چرا در چهار سال گذشته بودجه شهرداری نورآباد حداقل در رسانه های محلی منتشر نشده است؟ در بودجه شهرداری چه چیزی درج شده است که محرمانه قلمداد می شود و مردم نباید از آن اطلاع داشته باشند؟!
"خبر نورآباد" –سرویس اجتماعی:در شرایط کنونی و با نزدیک شدن به پایان دوره چهارساله شورای چهارم، یکی از مهمترین مطالبات بجای مردم از منتخبین چهارساله خود ارایه گزارشی از عملکرد کاری در یک دوره زمانی چهار ساله است.
اهمیت ارایه گزارش عملکرد شورای شهر از آنجا بسیار مهم و ضروری است که منتخبین مردم در مجموعه شورا با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند و حق طبیعی آنها ایجاب می کند شورای شهر به آنها پاسخ دهد چه اقدامات و دستاوردهایی در طول مدت زمان تصدی خود در شورای شهر انجام داده و یا به دست آورده اند.
یکی دیگر از ضروریات ارایه گزارش عملکرد چهار ساله اعضای شورا، به شفافیت بخشی به اقدامات انجام گرفته برای عموم بر می گردد که نه تنها برای مردم بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیری برای حال و آینده سیاسی و عملکردی خود اعضای شورا خواهد بود.

ﺩﺭ چند سال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺩﻭﻟﺖ، ﺟﻬﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ خوبی ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ بود، ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮ نورآباد ﺟﺰﻭ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺸﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻬﺮﯼ نورآباد ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ نورآباد ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﯼ آن اعضاء ﺩﺭ ﮐﺴﻮﺕ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ مدت به ﺟﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ حتی ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺩﻣﯽ یا صرفا با حضور اصحاب رسانه محلی ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﺸﺪ.

بر اساس ماده ۱۸ از آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، شورا می‌باید صورت جامع درآمد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یک‌بار به‌ضمیمه صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم مردم به طریق ممکن انتشار دهد.
بنابراین تا همین جا شهرداری و شورای اسلامی شهر نورآباد تخلف کرده است و در 4 سال گذشته حتی یکبار گزارش عملکرد شهرداری اعم از درآمدها، هزینه ها و.... را به اطلاع مردم نرسانده است، کوتاهی از اجرای قانون در شهرداری باید از سوی شورای اسلامی شهر تذکر داده می شد.

بر اساس ماده ۷۶ قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر که «شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظف‌اند به نحو‌ مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به‌طور‌ مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم کنند»، در مقابل نظارت دقیق شهروندان و شفافیت‌های مالی یک‌نهاد مردمی کمک زیادی را برای جلوگیری از ایجاد فساد و پخش شایعه در جامعه به وجود می‌آورد.
حال باید پرسید چرا در چهار سال گذشته بودجه شهرداری نورآباد حداقل در رسانه های محلی منتشر نشده است؟ در بودجه شهرداری چه چیزی درج شده است که محرمانه قلمداد می شود و مردم نباید از آن اطلاع داشته باشند؟!

قراردادن نام محرمانه بر هرچیز به صورت غیر اصولی می تواند تاحد زیادی شرایط را برای به انحراف رفتن آن باز کند! زمانی که اطلاعات به صورت عمومی و شفاف در بسته ای به نام بودجه به دست مردم برسد و اولویت بندی پروژه های عمرانی و... اعلام شود، دیگر مجالی برای رفتار سلیقه ای و اجرای یک شبه پروژه یا تعطیلی یک شبه پروژه دیگر فراهم نمی شود و این مهم باعث محدودیت «من محوری» در نهادهای اجتماعی می شود، ولی زمانی که در این روند شفاف سازی و گردش صحیح اطلاعات مانع ایجاد شود باید قدری درخواست کرد تا این روند اصلاح شود.

سید روح الله موسوی

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: