کد خبر: ۳۸۳۷
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۱
تحلیل و یادداشت:
یکی از ظلم های بزرگی که بر شهرستانهای ممسنی و رستم در سال های اخیر رفته،بحث تعصبات طایفه ای می باشد و آن هم بوسیله خود مردم شهرستان و البته تعداد اندکی که شمار آنها بسیار زیاد نمی باشد،ولی در زمان های خاص عامه مردم را با طرقهای مختلف با خود همراه می سازند.بگذارید انتخاب ما از فیلتر خردمندی عبور کند نه از قسم و قرآن کاندیداها و نه از روابط فامیلی و قبیله ای.
"خبر نورآباد" –تحلیل و یادداشت:در حدیثى امام على بن الحسین(علیه السلام) در پاسخ به پرسشی در مورد تعصب و قبیله گرایی فرمودند:
""تعصبى که انسان به خاطر آن گناهکار مى شود این است که بدکاران طایفه اش را بهتر از نیکان طایفه دیگر بداند، اما این که انسان، قوم و قبیله خویش را دوست دارد عصبیت نیست، عصبیت آن است که انسان قوم و قبیله خود را در ستمگرى یارى دهد.""
یکی از ظلم های بزرگی که بر شهرستانهای ممسنی و رستم در سال های اخیر رفته،بحث تعصبات طایفه ای می باشد و آن هم بوسیله خود مردم شهرستان و البته تعداد اندکی که شمار آنها بسیار زیاد نمی باشد،ولی در زمان های خاص عامه مردم را با طرقهای مختلف با خود همراه می سازند.شاید بسیاری گمان بر این دارند که این گونه چالش ها دیگر در میان عامه مردم جایگاهی ندارند.ولی گمان آنها به ظن بسیاری درست نمی باشد چون در ادوار مختلف بخصوص زمان انتخابات و انتصاب مدیران بومی،تعصبات طایفه ای مردم شهرستان،تعیین کننده و سرنوشت ساز بوده است و البته سرنوشت سازی آن در جهت ترقی و پیشرفت جوانان شایسته شهرستان،بلکه در جهت منفی می باشد.
هر چند کسی تعصب نسبت به شهر،کشور،خانواده،طایفه و قبیله را رد نمی کند و اگر تعصب در حد معقول باشد،می تواند باعث رقابت به صورت سالم و به دنبال خود پیشرفت را هم به همراه داشته باشد.ولی اگر تعصبات علی الخصوص قومی طایفه ای به صورت غیر معقول و افراطی باشد نه اینکه پیشرفتی با خود به همراه نخواهد داشت بلکه پسرفت و عقب ماندن از قافله پیشرفت را به ارمغان خواهد آورد.اکنون چیزی که ما در شهرستان شاهد آن هستیم تعصبات کور،غیر منطقی و افراطی می باشد.
همه ما فراموش کرده ایم یا خود را به فراموشی زده ایم که این روندی که در پیش گرفته ایم به بیراهه خواهد رسید؟! آیا ما نمی دانیم با این روندی که در پیش گرفته ایم جوانان تحصیل کرده و نخبه شهرمان را با دستان خودمان به ورطه سقوط هدایت می کنیم؟! آیا ما نمی دانیم با این روند در پیش گرفته شده به شهرستانهای غنی و پربار ممسنی و رستم ظلم می شود؟! آیا ما نمی دانیم با تعصبات بی جا و افراطی موجب عقب گرد و نه پیشرفت خود و شهرمان را بدنبال دارد؟!
گر جواب همه ما به این سوالات بله می باشد پس چرا خود مسبب بوجود آمدن آنها می شویم؟ بیاید دست کسانی که سعی در این دارند ما را به جان همدیگر بیندازند کوتاه کرده و این را هم بدانیم که تمامی جوانان شهرمان شایسته و با ارزش هستند و بیایم قدر آنها را بدانیم و بیایم با خود بیندیشیم که از اینگونه چالشها سود و منفعتی دائمی نصیب هیچکس نخواهد شد.
در آخر اینکه سعی کنیم گذشته را فراموش کنیم و به ارزش جوانانمان و ارزش شهرمان پی ببریم و از این بیشتر به این ظلم دامن نزنیم،چون ما به صورت ناخودآگاه در دور باطلی افتاده ایم اگر خود نخواهیم،شاید به این زودی ها پایانی نداشته باشد پس بیاید به خود آئیم و به این ظلم بزرگ پایان دهیم.
بیاید به تخصص و تعهد و سلامت اخلاقی فکر کنیم!
بگذارید انتخاب ما از فیلتر خردمندی عبور کند نه از قسم و قرآن کاندیداها و نه از روابط فامیلی و قبیله ای.
عظیم گهر:مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نوراباد ممسنی
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: