کد خبر: ۳۸۱۲
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵
سرویس اجتماعی:
در این یادداشت سعی شده است راهکارهای عمومی جهت موفقیت در انتخابات شوراهای شهر را در اختیار عموم قرار دهیم تا با در نظر گرفتن موارد ذکر شده به تعادل در برگزاری انتخابات کمک کرده باشیم.
"خبر نورآباد" –یادداشت:در نظام سیاسی انتخابات شوراها بعنوان یکی از ویژگیهای دموکراسی مطرح می باشد که حاکمیت مردم را در مدیریت شهری به همراه دارد.در واقع میتوان حضور در انتخابات شورای شهر و روستا را پایه درک مدیریتی جامعه در بین مردم دانست چرا که محدود به شهر و محیط زندگی انها میباشد.
اما سوال این است چرا در انتخابات شرکت می کنیم؟در جواب به سوال ذکر شده پاسخهای متفاوتی با توجه به درکهای مختلف و گرایش های فکری وجود دارد ولی اصل آن "نیت قلبی نامزدهاست" که به خود آنها مربوط می شود. ولی تمامی افرادی که برای عضویت در شورا کاندیدا می شوند. اظهار می دارند که برای رفع مشکلات شهری و خدمت بیشتر در این رقابت شرکت کرده اند، با هر انگیزه و هدفی که باشد ورود به رقابت انتخاباتی نتایجی سازنده دارد و هر کس به اندازه جایگاه و فعالیتش برداشت می­کند.

پس از برگزاری انتخابات تعدادی محدود به عنوان اعضای اصلی به شورا  وارد می شوند و اکثریتی دیگر در پشت درب شوراها متوقف می شوند، آنها هم به چند گروه تقسیم می شوند آنها که رأی قابل قبولی آورده اند به آینده امیدوار می شوند و از اینکه جایگاه نسبتا خوبی را در بین مردم داشته اند تا حدودی راضی هستند و آنهایی که کمترین آراء را داشته اند متوجه می شوند که ارزیابی آنها از جایگاه اجتماعی خودشان صحیح نبوده است و باید در عملکرد خود در بین مردم تجدید نظر کنند.

در هر صورت هر کاندیدا درسی از نتیجه انتخابات می گیرد. یکی از نکات مثبت هر انتخاباتی چون رجوع به افکار عامه مردم است، نامزدها سعی در ایجاد ارتباطی نزدیکتر با تمام اقشار جامعه می کنند و کسانی را که تا دیروز در کنارشان زندگی می کردند ولی دیده نمی شدند، در انتخابات دیده می شوند و با آنها معاشرت می شود. این یکی از مهمترین دستاورد انتخابات است که مردم توسط متقاضیان عضویت در شوراها دیده و به حساب می آیند و این یکی از نشانه های مردم داری است که به نظرات و دیدگاه شهروندان اهمیت داده می شود و نقش تعین کننده ای درسرنوشت مدیریت شهری دارد.

عوامل موثر در کسب آراء بیشتر :
  • یکی از عوامل مهم در کسب آراء سابقه فردی نامزدها می باشد. یعنی در گذشته در چه سمت و مسئولیتی در جامعه خدمت کرده است و ارتباطش با مردم چقدر بوده است این یکی از عوامل مهم در انتخابات است هر چه این مسئولیت مهم و با افراد بیشتری برخورد داشته باشد تاثیر زیادتری در جذب آراء شهروندان به همراه خواهد داشت آنهم برخوردی منطقی و دلسوزانه و قانونمند که در راه خداوند برای رضایت مردم انجام شود.

  • دومین عاملی که باید مورد نظر قرار داده شود افکار و دیدگاه نامزدهاست که هر چقدر افکار ارائه شده توسط داوطلبین با اعتقادات مردم آن منطقه  همراه باشد نقش بیشتری در جذب آراء خواهد داشت.

  • سومین عاملی که بعد از سابقه و افکار کاندیداها می توان از آن برای کسب رای بیشتر نام برد نیروها و افرادی هستند که برای یک نامزد انتخاباتی فعالیت می کنند، افراد شاخص و معتمد و خوش سابقه در ستادهای انتخاباتی و دفاتر ارتباط مردمی نقش ویژه ای در جذب آراء مردم دارند.شهروندان با توجه به شناختی که از آنها دارند به نامزد مورد حمایت آنهانگاه می کنند و رأی می دهند پس باید در انتخاب نیروهای ستادی و اجرائی دقت زیادی کرد.

بعد از انتخاب نیروهای موثر باید به یکی دیگر از عوامل مهم اشاره کرد و آن تبلیغات است که باید با مدیریت بهینه انجام شود امروزه نقش تبلیغات در تجارت و امور اجتماعی درجامعه  بر جسته است  و اگر تبلیغات صحیح نباشد بهترین کالاها و تولیدات در انبارها و  کارخانجات بدون مشتری می ماند. انتخابات هم نوعی رقابت اجتماعی است باید افراد  بتوانند توانمندیهای خود را به مردم عرضه نمایند و هر کس قوی تر عمل کند و در دل مردم خود را جای دهد از اعتماد بیشتری در کسب رأی برخوردار خواهد بود. بنابراین بعد از تمامی عوامل ذکر شده تبلیعات باید متناسب با دیگر رقبا برای اطلاع رسانی نقاط مثبت هر نامزد انجام شود.

تمامی گام هایی که یک کاندیدای انتخاباتی بعد از ثبت نام بر می دارد در راستای اطلاع رسانی و تبلیغات است و چون رقابت انتخاباتی یک حرکت علمی است باید دارای تشکیلات مدیریت و مکان باشد و در این راستا است که اولین قدم انتخاب مکان و تشکیل هسته مرکزی برای برنامه ریزی تا روز رأی گیری است. هسته مرکزی یا ستاد مرکزی عموماً از افرادی که اعتقاد قلبی به یک نامزد دارند تشکیل می شود. کسانی که زمان انتخابات تمام وقت خود را برای موفقیت کاندیدای خود در ستاد می گذرانند این افراد با اعتقاد به توانمندی و افکار نامزد مورد نظر باید خودشان نیز صاحب نظر و با تجربه باشند. تا بتوانند برای ستادها و دفاتر ارتباط مردمی و برگزاری سخنرانی ها و جلسات در سطح شهر برنامه ریزی نمایند.

ستاد مرکزی با جذب نیروهای توانمند نسبت به تشکیل ستاد ها و دفاتر ارتباط مردمی در محلات و مناطق و با توجه به اهمیت خیابان ها و محلات سطح شهر اقدام می کند.

در ستاد مرکزی کمیته های مختلفی جهت هدایت اقشار مختلف شهروندان بوجود می آید. که بتواند اصناف بازار و انجمن های مردمی و تشکلات دانشجویی را در کمیته های مختلف  سازماندهی نمایند. این کمیته ها از اقشار مختلف برای آشنایی با افکار اهداف و سابقه کاندیدا دعوت می نمایند تا از نزدیک به صورت مستقیم با نامزدها آشنا شوند  در انتخابات گذشته نشان داده شده است که نشست های رو در رو تأثیر بیشتری بر جذب آراء شهروندان برای افراد توانمند و صاحب اندیشه  داشته است.

یکی دیگر از کارهای مهم ستاد مرکزی و کمیته های زیر مجموعه آن، شناسائی عوامل تأثیر گزار در اقشار مختلف جامعه می باشد. هنوز در جامعه ما اکثر مردم از افراد برجسته خود پیروی می کنند، نگاه می کنند که بزرگترهای آنها به چه کسی رأی می دهند. کسانی که مورد اعتمادشهروندان هستند و به همین دلیل است که  باید یک نامزد انتخاباتی سعی درشناسایی و برقراری ارتباط و جلب اعتماد این افراد صاحب نفوذ کند.

ستاد مرکزی باید به سازماندهی این افراد در قشرهای مختلف مردم اقدام کند. خصوصاً شناسائی بزرگان قومیت ها نقش مهمی درکسب آراء دارد. تشکیل جلسه با آنها می تواند در صورت جلب اعتماد آنها رأی قابل توجهی را بدست آورد. قومیت ها نقش موثرتری نسبت به سایر تشکلات اجتماعی و سیاسی در انتخابات شوراها دارند. بعد از اهمیت قومیت ها می توان از تأثیر گذاری ائمه جماعات و هیئت امناء مساجد نام برد که در بین مردم از جایگاه ویژه ای برخوردارند و افراد زیادی در امور مذهبی و اجتماعی از آنها سوال می کنند می توان با نشست با آنها در اطلاع رسانی و معرفی توانمندی های خود درخدمت به مردم از آنها کمک گرفت. قابل توجه است هر چه تعداد دفاتر ارتباط مردمی در سطح شهر بیشتر باشد تأثیر بیشتری در شناسائی نامزدها در افکار جامعه خواهد داشت ولی یکی از عوامل مهم بعد از تشکیل ستادمرکزی، مکان ستاد می باشد.

باید دقت کنیم ستاد مرکزی در خیابانی مستقر شود که بعنوان خیابان مهم شهر محسوب می شود و شهروندان زیادی در آن رفت و آمد دارند و سایر ستادها یا دفاتر مردمی در اطراف میادین شهر و مغازه های بزرگ که بتوان در ان از شهروندان بخوبی پذیرائی کرد قرار داشته باشند و از موقعیت مناسبی برخوردار باشند. بعد از انتخاب مکان برای ستادها یکی از عوامل جذب شهروندان وخصوصا جوانان، عکس نامزدها و دکوراسیون ستادهای انتخاباتی است که باید دارای جذابیت قابل قبولی باشند. زیرا زیبایی ونوع عکسهای انتخاباتی تأثیر روانی قابل توجهی بر افکار و جذب بیننده دارند پس باید یک کاندیدا با مشورت با عکاسان هنرمند، نسبت به گرفتن عکس های هنری اقدام نماید.چه بسا افرادی در انتخابات گذشته رای تاثیر گذاری از این شیوه تبلیغاتی از مردم گرفته اند.

در کنار عکسهای انتخاباتی، شعارهای انتخاباتی نقش مهمی در جذب آراء شهروندان دارد. خصوصا برای قشرهای تحصیل کرده و جوان نوع شعارها و اهداف نشانگر توانمندی کاندایدا می باشد. یک نامزد انتخاباتی در تعریف اهداف و خواسته هایش میزان آشنایی خود را با درد و رنج و مشکلات روز مره شهروندان مطرح می کند. هر چقدر شعارهای انتخاباتی به خواسته ها و نیازهای جامعه نزدیک تر باشد در دل مردم بیشتر می نشیند و مردم را به خود جذب می نماید. نگاهی به نامزدهای پیروز در انتخابات نشانگر جایگاه نوع شعارها در جذب آراء توده مردم می باشد. جدای از اینکه در آینده اجراء بشوند یا نشوند؟بنابراین نوع شعارها باید با مشورت صاحب نظران اجتماعی و سیاسی انتخاب گردد.

در کنار شعارها و اهداف نامزدها باید زندگینامه آنها نیز به همراه فعالیت های اجتماعی و سیاسی آنها آورده شود. تا در کنار افکار و اندیشه آنها با سوابق اجرائی که نقش تعیین کننده ای در کسب آراء شهروندان دارد،آشنا شوند . چگونگی پخش زندگینامه و سوابق اجرائی نیز خود باید با مدیریت در مدت زمان تبلیغات توسط کمیته تبلیغات برنامه ریزی شود. چه مقدار از بروشورها و عکس ها در ستادها پخش شوند و چه مقدار از آنها توسط اکیپ های مخصوص درخانه های شهروندان ریخته شوند.

پخش بروشورهای تبلیغاتی باید توسط نیروهای سازماندهی شده در مناطق و محلات شهری در ساعات آخر شب در منازل شهروندان ریخته شوند در جلوی ستادها ساعات پر رفت و آمد بین مردم پخش شوند. یکی از اولین اقدامات بعد از شروع تبلیغات عمومی که معمولا از نیمه شب شروع می شود چسباندن عکس نامزدها در مکان های مشخص شده توسط فرمانداری در سطح شهر می باشد. که نیروهای هر نامزد در سطح شهر شروع به چسباندن عکس داوطلبین می نمایند. تا در ابتدای صبح که مردم برای رفتن به سر کار از خانه خارج می شوند با دیدن عکس ها با کاندیداها آشنا شوند.

زدن داربست برای عکسهای بزرگ در مقابل ستادها نقش مؤثری در جذب شهروندان دارد. لذا در صورت آزاد بودن باید از این موقعیت در ستادهای سطح شهر استفاده بهینه نمود. نوع تبلیغات صوتی و تصویری در ستادها برای به تصویر کشیدن عملکرد موفقیت نامزدها در گذشته دارای اهمیت است. همچنین پخش انواع موسیقی برای جذب جوانان موثر است و هر نوع موسیقی می تواند در عین جذابیت در دفع شهروندان موثر باشد. چه بسا پخش یک موسیقی غیر مجاز برای افراد متدین اثری منفی به همراه داشته باشد و باعث از دست دادن آراء زیادی بشود. خصوصا برای آنهایی که ادعای مذهبی بودن دارند ولی برای رأی آوردن از هر وسیله ای استفاده می کنند، نقش تخریبی بیشتری دارد. پس باید در انتخاب مسئولین صوتی و تصویری در ستادها دقت کرد .

افرادی که در ستادها مشغول فعالیت هستند نوع لباس پوشیدن آنها وصحبت کردن و ظاهر آنها نقش قابل توجهی در اذهان مردم دارد. لذا باید افرادی را که دارای سابقه خوب هستند یا حداقل ناشناخته می باشند در ستادها مستقر شوند و از افرادی که سابقه خوبی ندارند در ستادها استفاده نکرد.

در ستاد مرکزی باید مسئولین بخش های مختلف مشخص شوند که یکی از مهمترین آنها مسئول مالی می باشد که نقش موثرتری نسبت به دیگر قسمت های ستاد دارد. هر چقدر پشتیبانی مالی قوی تر باشد. می توان از امکانات بیشتری برای تبلیغات استفاده کرد.

در این راستا مسئول تدارکات هم از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در شبها بتواند با توجه به وسعت کار در سطح شهر ستادها و دفاتر را پوشش بدهد. و برای پخش زندگینامه و عکس در خیابانها و کوچه ها بتواند به راحتی آن را انجام دهد و ماشین هاو نیروها را سازماندهی کند، خصوصا در شبهای آخر که حجم تبلیغات وسیع تر و حساسیت کار بیشتر می شود. مسئولین کمیته ها و هواداران پیوسته فکر می کنند که عقب هستند و لذا نیاز به افراد و ماشین آلات بیشتر برای اطلاع رسانی در کوچه پس کوچه های شهر بیشتر می شود . بنابراین باید مسئول نقلیه هم فردی باشد که کلام و حرفش را دیگران گوش کنند و جایگاه اجتماعی خوبی داشته باشد. آنچه که وسعت این تبلیغات و بکار گیری نیروها و ماشین آلات در سطح شهر را تعریف می کند انتظاری است که نامزد انتخاباتی از رقابت خود در انتخابات دارد. اگر هدفش در حدی است که باید پیروز انتخابات باشد، میزان هزینه و فعالیت نیز به همان اندازه بیشتر می شود. اگر فردی می داند که رأی کافی برای برنده شدن و ورود به شورا را ندارد ولی برای اینکه او را در این دوره مردم بشناسند و باور کنند آمده است باید در همین سطح و اندازه، تبلیغات و هزینه کند و از خسته کردن نیروها و هزینه زیاد مالی بپرهیزد و ...

کاندیدای عزیز و گرامی: پیروز انتخابات کسانی نیستند که رای بیاورند بلکه کسانی هستند که به تکلیف عمل می کنند چه رای بیاورند یا نیاورند و درپیشگاه رب الشهداء سربلند هستند به  امید انتخاباتی موفق بر مبنای عدالت اسلامی.   

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: