کد خبر: ۳۷۳۳
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۴
سرویس اجتماعی:
لیست راه های روستایی آسفالت شده از مجموعه آب پخشان نورآباد ممسنی: ۱- راه روستایی شاه ابوالحسن به طول ۶۵۰ متر با جمعیت ۲۰ خانوار ۲- راه روستایی گاوپیازی به طول ۷۰۰ متر با جمعیت ۱۴۰ خانوار ۳- راه روستایی سرآسیاب به طول ۹۰۰ متر با جمعیت ۲۱۰ خانوار ۴-..................
"خبر نورآباد" –سرویس اجتماعی:اهمیت راه در زندگی جمعی انسان،امری بدیهی است و به عنوان مهمترین وسیله ارتباط جمعی در زمینه های انتقال دستاوردهای فکری و فرهنگی انسان ها به یکدیگر و ایجاد اشتغال و آسایش برای مردم است.
لیست راه های روستایی آسفالت شده از مجموعه آب پخشان نورآباد ممسنی:
۱- راه روستایی شاه ابوالحسن به طول ۶۵۰ متر با جمعیت ۲۰ خانوار
۲- راه روستایی گاوپیازی به طول ۷۰۰ متر با جمعیت ۱۴۰ خانوار
۳- راه روستایی سرآسیاب به طول ۹۰۰ متر با جمعیت ۲۱۰ خانوار
۴- راه روستایی گوراب به طول ۲۵۰ متر با جمعیت ۱۳۰ خانوار
۵- راه روستایی قطعه سنگ شکن به پادراز و مورکی به طول ۴ کیلومتر
مجموعا ۱۰ روستا از نعمت راه آسفالتی بهره مند می شوند که جمعیت ۱۰ روستا ۱۰۵۰ خانوار می باشد

لیست راه های روستایی آسفالت شده از مجموعه آب پخشان

لیست راه های روستایی آسفالت شده از مجموعه آب پخشان
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: