کد خبر: ۳۵۴۸
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۱
سرویس ادبی
سفیده که ایزنه،من ماله هرگال/صدای بندشک مالی،مال کر که/ دل عاشق منه بنگش پکر که/تیه افتو که من مال ایدرایه/کموترل ، و پر بال ایدرایه...
بنگ مال ابوالفتح کشاورزی تبار را بخوانیم
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:اصغر پارسایی:شعر بنگ مال از سروده های شاعر خوش ذوق ممسنی ابوالفتح کشاورزی تبار از فرزندان دشمن زیاری.

بنگ مال

شبق بی کاره ی بز تال ، ورسا

صدی بنگ غروس مال ، ورسا

تش و تنگ ننه گل بی بی،بر وابی

و من گوشه ی تیه اش،خرص واتر وابی

یه کتری ، دی نهاده بند چاله

و بی هر غل غلش،ایخند چاله

دو دهس خاله کافی ری خدایه

سفیده که ایزنه،تشنه ی دعایه

د هیگاله ی رسم،ورساده من مال

سفیده که ایزنه،من ماله هرگال

صدای بندشک مالی،مال کر که

دل عاشق منه بنگش پکر که

تیه افتو که من مال ایدرایه

کموترل ، و پر بال ایدرایه

گله ی بر خرده،من گر تل دیاره

هنی دی،مشک دوییش سر ملاره

دوورل،لو و خنده،دهس و من دهس

نفس بو گل اییایه ، ایکنم مهس

گل باوینه دهسش ، دور خاره

همه دوسن ، یکی دشمن نداره

خدا هم عاشق خنده ی گل ویبو

اسیر ناز و چهچه ی بلبل ویبو

پسین ویبو ، صدای کاره ی حیونل

صدای هی قیر و گاله ی کرچپونل

یکی من باغ انگوری اییایه

یکی خرد و خمه ، زوری اییایه

در و دشت و بیابون عاشق ویبو

و پر تا پر دلم ، هی صق دق ویبو

ابوالفتح کشاورز

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: