کد خبر: ۳۵۴۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۷
سرویس اجتماعی
تفاوت تيم ديپلماسي ظريف دولت تدبير و اميد با دولت مهر ورزان در اين بود كه دكتر ظريف درك كرد كه صحنه سياست خارجي ، صحنه بازي " برد برد" است. در بازي برد برد مذاكره كنندگان صد درصد به خواسته هاي خود نمي رسند و اما برگ برنده و چربش نسبي از ان كشوري است كه تيم ديپلماسي قوي اي داشته باشد.چيزي كه اين روزهاي ترامپ نامزد رياست جمهوري امريكا به آن اشاره مي نمايد و ظريف را به عنوان زيرك ترين و باهوش ترين ديپلمات در عرصه مذاكرات مي داند.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی: ثمره یک انتخاب صحيح وعقلاني با يك حضور حداكثري در خرداد ٩٢ روز به روز بر تارك اقتصاد كشور نقش پر رنگ تري به خود ميگيرد،دولت عدالت محور كه با شعار مبارزه با مفاسد پا به عرصه قوه ي اجرايي كشور گذاشت، سياست هاي پوپوليستي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي.... را در پيش گرفت و جامعه و اقتصاد را به يك جامعه بيمار و بي روح مبدل ساخت.
اما بعد از خرداد ٩٢ و شكل گيري دولت تدبير و اميد ورق برگشت و آب و آبروي رفته از جوي بازگشت، و ديپلماسي يك طرفه و بدون خيزش جاي خود را به ديپلماسي منطبق بر ارزش ها واگذار نمود.
و قدرتهاي جهاني به گرد ميز مذاكره با ايران گرد امدند، تا روزنه اميدي باشد بر ديوار هاي سيماني شده جبهه تماميت خواه و دلواپس.
اما همين كه عقربه ساعت مذاكرات به وقت وين شروع به حركت و چرخش بسوي ايران كرد، دلواپساني در عرصه داخلي و خارجي نمايان شدند ، تا مانع از اين توافق تاريخي گردند.
اما از انجايي كه نفشه بازي برد برد تيم ديپلماسي ايران توسط مقام معظم رهبري طراحي شده بود و همت و اراده ملت و حمايت دولت تدبير و اميد چاشني كار ديپلمات هاي ظريف و كاركشته قرار مي گيرد.
دلواپسي دلواپسان بي اثر جلوه داده مي شود و توافق تاريخي و سند افتخار ملي ايران به ثبت مي رسد.
مذاكره و اقناع به مراتب از جنگ دشوار تر است ، زيرا در جنگ اهداف و استراتژي دشمن مشخص است، كما اينكه در چانه زني هر روز استراتژي رنگ استحاله گري به خود مي گيرد و در رنگي ديگر و لباسي جديدتر نمايان مي شود.
قاعده بازي و جنگ ديپلماسي بدون دادن و گرفتن منابع و منافع سياسي و اقتصادي كاري غير ممكن و غير عقلاني است.
و اينكه تأمل كنيم كه ما تنها كشور فعال مايشاء عالم كنوني هستيم و و توهمات حبابي را در در ذات و انديشه خود پرورش دهيم و هر چه را اراده كرديم "      كن فيكن " مي شود، اين بجزء توهمات دلواپس گرايانه و روياهاي صادقانه است، چيز ديگري نيست. 
تفاوت تيم ديپلماسي ظريف دولت تدبير و اميدبا دولت مهرورزان در اين بود كه دكتر ظريف درك كرد كه صحنه سياست خارجي ، صحنه بازي " برد برد" است.
در بازي برد برد مذاكره كنندگان صددرصد به خواسته هاي خود نمي رسند و اما برگ برنده و چربش نسبي از ان كشوري است  كه تيم ديپلماسي قوي اي داشته باشد.چيزي كه اين روزهاي ترامپ نامزد رياست جمهوري امريكا به آن اشاره مي نمايد و ظريف را به عنوان زيرك ترين و باهوش ترين ديپلمات در عرصه مذاكرات مي داند.
در قاعده جنگ ديپلماسي بايد چيزي بدهي تا چيزي بستاني،برجام به عنوان  برايند نگاه بازي برد برد نه  در مقياس خاص  كشور ايران است و نه در مقياس خاص كشورهاي مذاكره كنندهشدت و درجه شعف و دژم مردم كشور ايران اگر زياد باشد.
بدون اغراق اين خوشحالي و يا ناراحتي در كشورهاي مذاكره كننده اگر زيادتر نباشد، كمتر نيست. پس اين بوق و كرناي گوش خراش تندرويان ، شانتاژ تبليغاتي منافع از دست رفته شان است.
اما اگر تمام قدرت در اختيار و چمبره ما بود و همانطوري كه تامل و پيش بيني ميكرديم ، پيش مي آمد، در زمين بازي هم همان استراتژي را در پيش مي گرفتيم و حريف را در يك بازي كاملا يك طرفه كيش و مات ميكرديم. و نه منافع و امتيازي از دست مي داديم ، و نه چشم اميدي به حق وتو چين و روسيه داشتيم
بلكه اجازه ميداديم تمام سانتريفيوژها بچرخد تا اينكه چرخ زندگي ، اقتصاد  ، رفاه و امنيت ايران هم بچرخد.
و قطعنامه هاي سازمان ملل هم  به قول دكتر احمدي نژاد كاغذ پاره اي بيش نباشد.
اما قاعده جنك ديپلماسي قوانين منحصربفرد و خاص خودش را دارد.
تيم ديپلماسي ما با يك استراتژي ظريف و راهبردي توانست سياست بدون منطق كشورهاي مذاكره كننده را تغيير دهد.
رسم ادب و نزاكت إيجاب مي كرد كه اين تماميت خواهان دلواپس اجازه دهند اين توافق به عنوان برگ زريني در دفتر جمهوري اسلامي ايران بايگاني شود.
زيرا اين سند متعلق به ظريف و دولت نيست ، بلكه ثمره تلاش تفكر و منافع ملت است.
اما چون اسم ظريف و دولت دكتر روحاني بر روي ان حك شده است، دوباره روز از نو و روزي از نو.
خوشبختانه به حوادث و رويدادهاي كه در هر گوشه هاي از جهان مانند اتش زدن سفارت عربستان در تهران به دست تندرويان براي بر هم زدن توافق و معادلات دولت ، كه به ايران مربوط است نگاه مي كنيم، مي بينيم كه  رويكرد ها نسبت به ايران تغيير كرده است.
و اين حركت هاي افراطي و خود سرانه نقشي در توافقات و معادلات روي كاغذ اورده شده ندارد.
در ان پروسه زماني و شرايط بحراني اقتصادي و سياسي ايران انتظار مي رفت ، دلواپسان داخلي همانند دلواپسان خارجي بر جام خواسته ملت را پيش گرفته و اجازه مي دادنند كه اين تغيير رويكردها و اثار برجام وارد زندگي ملت  مي شد ، بعد بطور ملموس لمس مي كردند  كه ايا اين روند تأثيري بر رفاه داشته است يانه،؟
كه باز دلواپسان ساز مخالف زدند و راه بر بيراهه رفتند
اينكه هر روز هيئتهاي تجاري ازكشورهاي اروپايي، اسيايي، افريقايي كشور خود را به مقصد تهران ترك مي كنند و خواهان توافقات و قردادهاي تجاري با ايران هستند، باز گروه فشار و به خيال خامشان مادر ،  منكر اين واقعيت مي شوند.
و با مشاهده اين هيات هاي  بلند پايه تجاري دولت هاي خارجي كه دلواپسان منكر ان هستند به اين فكر ميكنيم، كه نكند آنها هم عاشق ريش پروفسوري دكتر ظريف ، يا عاشق عكس انداختن در ميدان آزادي  هستند.
با سيطره منطق ايران بالاخره ديوار سهميگن تحريم هاي ظالمانه فرو ريخت، سر فصل جديدي از اميد زنده شد، دارايي هاي بلوكه شده آزاد و پروژه ايران هراسي رخت بست  و آثار مثبت بر جام بر كشور جاري شد.
در پسا بر جام كشورهاي جهان به اين نتيجه رسيدند كه حل پرونده سوريه بدون نقش مستقيم ايران حل نخواهد شد. تا اينكه ايران مستقيم وارد بازي شد. 
محصول بازي برد برد اين بود كه دنيا فهميد در معادلات جهاني بدون نقش ايران پيشروي و نتيجه حاصل نخواهد شد.
اين نتيجه بازي برد برد است كه وقتي روسيه و تركيه در يك جنك لفظي و فيزيكي مقابل هم قرار مي گيرند ، ايران وارد بازي  جنگ انها مي شود و نقش ميانجي گري را بازي مي كند ،  و مي آيد معادلات جهان را كنارهمديگر مي چيند
اين نتيجه استعمارگري منطق ايراني است.  .
 اما وقتي كه نقش ايران امروز پر رنگ تر از ديروز مي شود 
دلواپسان براي منزوي كردن ايران يك روز دست دادن ظريف با اوباما را بهانه مي كنند و يك روز قدم زدن با جان كري را و حتي يك روز در مجلس شوراي اسلامي لفظ ركيك"  ظريف غلط كرد " را مي شنويم.
اما بعد از برجام سياسي و اقتصادي نوبت به برجام داخلي و فرهنگي مي رسد كه وجود ان در داخل كشور بطور ملموس حس مي شود.
اكنون كه گفتمان ايراني در مسير جديدتري قرارگرفته است ،دولت بايد در سايه تحول اقتصادي و سياسي به تحول فرهنگي بپردازد، و به وضع آزادي بيان و آزاديهاي مشروع و به حق شهروندان، وضعيت زندانيان سياسي و مسائل داخلي كشور بپردازد
و تا زماني كه از برجام داخلي ( فرهنگي) تعريف دقيق و همه جانبه اي استنباط و اجرايي نشود ، مسير توسعه كشور در نطفه خشكانده مي شود،.   
ميلاد انصاري دبير تشكل اسلامي سیاسي نوراباد ممسني
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
سید رضا حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
0
0
سلام ،اختلافات بین بزرگان و مسئولین ممسنی و رستم که پایانی ندارد : متاسفانه اختلافات بین بزرگان ممسنی و رستم که عمدتا در زمان انتخابات ادوار گذشته شروع شده متاسفانه پس از سالیان دراز همچنان ادامه داردو بجایی انکه در کنار هم کمک به رشد شهرستانهای رستم و ممسنی بکنند روز به روز، شکاف بین انها بیشتر میشود، در زمان انتخابات رقابت سالم کاملا منطقی هست اما پس از انتخابات متأسفانه ادامه دارد و اطرافیان کاندیدها به روشهای مختلف در حال تخریب همدیگر هستن ،علیرغم اینکه شهرستان ممسنی و رستم از لحاظ علمی در کشور معروف هستن ولی استفاده از این عزیزان در سازمانها و نهادهای کشور ، بسیار ناچیز هست ،کاش ما نیم نگاهی به شهرستانهای همجوار بکنیم ببینیم چطور به هم کمک میکنن و در همه ی وزارت خانه ها و سازمانهای کشور از کمک بهم دریغ نمیکنند ،انشالله که یه روزی این اختلافات تمام بشه و ما ببینیم بزرگان کنار هم هستن و در جهت پیشرفت منطقه دست به دست هم بدهند.
حسینی09121728712
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: