کد خبر: ۳۴۳۱
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۲
سرویس سیاسی:
برنامه مناظره اي با حضور دكتر سيد ابراهيم اميني، عضو هيأت رئيسه مجلس ششم و استاد حقوق دانشگاه شيراز، و محمدعلي رامين، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در دولت محمود احمدي نژاد، در سالن آمفي تئاتر دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد شيراز برگزار شد.
"خبر نورآباد" سرویس سیاسی:عصر روز شنبه، ٤ دي ماه، برنامه مناظره اي با حضور دكتر سيد ابراهيم اميني، عضو هيأت رئيسه مجلس ششم و استاد حقوق دانشگاه شيراز، و محمدعلي رامين، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در دولت محمود احمدي نژاد، در سالن آمفي تئاتر دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد شيراز و از سوی دو تشكل «انجمن اسلامي دانشجويان ترقي خواه» و «انجمن اميد ايران» با موضوع بررسي سياست داخلي و خارجي دولت دهم و يازدهم برگزار شد.

گزارش خبرنگار انصاف نیوز از بخشي از اظهارات طرفين مناظره در پی می آید.

محمدعلی رامين گفت:

بايد به جاي آنكه دولت محور و دولت مدار فكر كرد و به دنبال مقايسه بين اين و آن دولت بود، افق نگاه بالاتری داشته باشيم و مصلحت مملكت، پيشرفت عمومي، منافع ملي، احساس امنيت، رفاه و عدالت در زندگي اجتماعي را در نظر داشته باشيم.

شما مدام احمدي نژاد را نقد مي كنيد، اما همان مردي كه شما او را بيسواد مي خوانيد، ايران را هسته اي كرد. احمدي نژاد كاري كرد كه شش قدرت جهاني به مدت سه سال با شما مذاكره كنند. اگر آن ايستادگي ها نبود، اين آمادگي وجود نداشت و اصلا قدرتي براي مذاكره نداشتيم.

وزير خارجه ی ابرقدرتي مثل آمريكا تمام كارهايش را رها كرد و آمد تا با آقاي ظريف گفت و گو كند. اينها البته تنها كار احمدي نژاد نبود؛ كار دانشمندان هسته اي ما نيز بود.

يك رئيس جمهور توانست كشور ما را به مدرن ترين و بالاترين صنعت در دنيا برساند و يك دولت هم مي تواند همين ها را دودستي به دشمن تحويل دهد و ما از روي بي انصافي بگوييم آن دولت آرمانگرا بود و اين دولت واقع گراست. مسوول دولت فعلي مي گويد تنها توان و استعداد ما طبخ قرمه سبزي و آبگوشت بزباش است!

آن دولت به شما قدرت و جرأت كار داد و دولتي ديگر آمد و تا جا داشت شما را تحقير كرد. اينكه كسي باور داشته باشد عقب ماندگي در صنايع مدرن حق ماست و ما بايد قلب رآكتور آب سنگين اراك را با بتن پر كنيم، نگاهش يك نگاه «قجری» است كه ذلت از سر تا پاي آن مي بارد.

در تعامل با جهان سه نوع رابطه مي توان داشت. يكي با كشورهاي دوست و همسو؛ ديگري با كشورهايي كه دوست ما نيستند اما معارض هم نيستند؛ و همچنين كشورهايي كه به دنبال نابودي ما هستند؛ كشورهايي كه مي خواهند ريشه ملت ايران را بخشكانند و هر زمان توانستند يا كودتا يا جنگ عليه ما راه انداخته اند و ترور كرده اند و هرچه توانستند كرده اند تا مانع پيشرفت ما شوند.

ما در مواقعي هرگونه سازشي با دشمنان ملت خود انجام داده ايم. آيا ما تنش آفرين بوده ايم؟! از دولت تنش زدايي يا اصلاحات برايتان مي گويم. آنها مي گفتند امام (ره) تنش آفرين بود و ما آمده ايم تا از روابط خود تنش زدايي كنيم و در نتيجه هر امتيازي كه دشمنانمان خواستند، دادند و نهايتا غربي ها قانون داماتو را عليه ايران تصويب كردند كه ما همچنان گرفتار آن هستيم. آيا داماتو در زمان احمدي نژاد بود؟! آقاي خاتمي آنهمه به آمريكا ابراز ارادت کرد و آنها حتي به او اجازه ندادند پنج سانتريفيوژ آزمايشي داشته باشد و همين آقاي روحاني در آن زمان همه را تعطيل كرد.

احمدي نژاد شما را به اقتدار هسته اي رساند كه قدرتهاي جهاني آمدند و سه سال تمام با شما مذاكره كردند.

اسم بابك زنجاني را كه در اينترنت جست و جو كنيد، عكس او را به همراه هاشمي رفسنجاني و روحاني مي بينيد كه از او تقدير كرده اند و به او جايزه داده اند.

مخالفت شما با شخص امام(ره) است نه احمدي نژاد؛ ولي شهامت گفتن آن را نداريد.

روحاني كه آمد گفت شاه كليد دست من است و من ميخواهم آن را بدهم به كدخداي دنيا كه آمريكا باشد! نطنز تعطيل شد؛ اراك را بستيم و تمام كارخانه هاي مرتبط با بحث هسته اي را تعطيل كرديم و دانشمندانمان را به مرخصي فرستاديم. همه اين كارها را كرديم و نهايتا به اين رسيديم كه طرف آمريكايي نقض عهد كرد و زير وعده هايش زد. از ابتدا قرار بود مذاكرات ميان هر ٦ قدرت جهاني و ايران باشد، اما آنها نماينده ما را گول زدند و فضا را به سمتي بردند كه مذاكره ميان آمريكا و ايران باشد. نتيجه چه بود؟ آيا تحريم ها رفع شد يا تنها ما فناوري هسته اي خود را از دست داديم؟

روحاني سابقه مديريتي و تيم اجرايي نداشت و تمام تيم اطرافش را هاشمي رفسنجاني براي او چيده است. من يكي از دلواپساني هستم كه از ابتدا گفتم آقاي روحاني ساده لوح است و منافع كشور ما را به باد خواهد داد!

حقوق شهروندي معلوم نيست رنج نامه است؟ وصيت نامه است؟ طرح و لايحه است؟ يا ادعا نامه روحاني است عليه خودش!”

سیدابراهیم اميني نیز گفت:

سياست ماجراجويانه دولت قبل نتيجه اش تحريم هاي گسترده و كمرشكن عليه ملت ما بود. يك روز قطعنامه ها را كاغذپاره خوانديم و روز ديگر ناوهاي جنگي در خليج فارس را آهن پاره ناميديم. بايد واقع گرا بود و بر پايه خرد و دانش عمل كرد؛ همان چيزي كه در آن ٨ سال وجود نداشت. سياست ها و نگاه هاي تهاجمي نتيجه اي جز تحريم براي ما نداشت.

در بحث انرژي هسته اي، اين حركت از پيش از انقلاب آغاز شد. در زمان جنگ تحميلي مدتي متوقف ماند و باز ادامه پيدا كرد. شناسايي حق برخورداري از انرژي هسته اي براي ايران از سوي جامعه جهاني، در دولت يازدهم و در قالب برجام به رسميت رسيد؛ همان چيزي كه سالها عده اي فقط شعارش را دادند.

ترويج ايران هراسي و افزايش تحريم ها، تشديد تورم و بالا رفتن فساد اقتصادي، و از همه مهمتر نهادينه شدن دروغ و بيان مطالب خلاف واقع در دولت قبل چيزي بود كه به راحتي شاهد بوديم.

هيچ انسان منصفي، احمدي نژاد و مديريتش را به نفع مصالح ملي و در راستاي عزت كشور نمي داند.

رئيس دولت قبل از مديريت جهاني سخن مي گفت و در غياب رابطه با كشورهاي تأثيرگذار جهاني، لايحه اي به مجلس هفتم برد تا طلب ايران از كشورهايي مثل اروگوئه، تانزانيا، سودان و… بخشيده شود و مجلس هم آن را تصويب كرد.

شما و همفكرانتان مي خواهيد امام(ره) را يك انسان خشونت طلب به جوانان معرفي كنيد و اين كار درستي نيست. راه امام اين نبود كه دائما با دنيا در حال جنگ باشيم. همين امام(ره) بود كه به اقتضاي زمان و شرايط، تصميم درست پذيرش قطعنامه را گرفت.

تحريم ها مملكت ما را به جايي رساند كه نظام به فكر مديريت بحث هسته اي بيافتد و پذيرش برجام قطعا تصميم كلي نظام بوده و نمي توان گفت دولت سر خود اين كار را كرده است. رهبري با طرح نرمش قهرمانانه چراغ سبز نشان داد و تيم سياست خارجي دولت اين توانايي را در مذاكرات داشت كه برجام را به سرانجام برساند و ما نبايد نتايج مثبت برجام را ناديده بگيريم.

آمريكا و ديگر كشورهاي قدرتمند جهاني همين هفته عليه اسرائيل در شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه تصويب كردند و هيچ كدام از آنها و حتي آمريكا از حق وتوي خود استفاده نكردند. در حاليكه زماني با طرح بحث هاي خارج از اصول و قاعده، عده اي به نفع اسرائيل و عليه ما اجماع جهاني شكل دادند.

با شعار نمي توان كشور را در داخل و خارج مديريت كرد. ملت ما چه گناهي كرده كه بايد تاوان سياست هاي نادرست عده اي را بدهد؟ مملكت را به جايي رسانديد كه عده اي «كاسبان تحريم» بودجه كشور را چپاول كنند. از خودتان بپرسيد آن درآمد سرشار ناشي از فروش نفت در دولت احمدي نژاد كجا رفت؟!

ما شيفته چشم و ابروي آمريكا و هيچ كشوري نيستيم. حرف ما اين است كه بايد بدانيم چگونه با جهان وارد مذاكره شويم و از نيروي انساني و پتانسيل هاي كشورمان به درستي استفاده كنيم. نخبگان جامعه و دانشگاهيان بايد با تعقل و درك درست از واقعيات جامعه در صحنه سياسي كشور حاضر شده و مجال حضور داشته باشند.

اسلام و انقلاب و پيروي از امام به ما گفت به جايي برويم كه در عرصه فساد اقتصادي در جهان به رتبه ١٣٠ برسيم؟! بابك زنجاني آن مبلغ ٢٥ هزار ميليون دلار را در كدام دولت و از چه كساني گرفته است؟ مگر بابك زنجاني چند سال دارد كه فرافكني مي كنيد و مدعي هستيد دولتهاي قبل او را به اينجا رسانده اند؟!”

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: