"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:به نقل از برنا از فارس، عملکرد قضایی و اداری دادگستری فارس پس از اجرای کامل و مناسب طرح ابلاغات الکترونیک مجدد به جایگاه اول کشور بازگشت. این در حالی است استان فارس به لحاظ اجرایی و همچنین از حیث آمار ثبت نام کنندگان و درصد ابلاغات الکترونیک نیز در سطح کشور اول می باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این خصوص با اشاره به تلاش مطلوب و خستگی ناپذیر قضات و کارمندان اداری استان فارس و کسب رتبه اول کشوری در عملکرد اداری و قضائی گفت: استان فارس در بهره گیری از سیستم های الکترونیکی و نوین در امر دادرسی همواره پیشتاز بوده و طبق آخرین بررسی معاونت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، استان فارس با کسب امتیاز 2310 در بخش قضایی و کسب امتیاز 3529 در بخش اداری در صدر جدول بهترین حوزه قضایی کشور قرار گرفت.
علی القاصی با بیان اینکه دادگستری استان فارس در مجموع بخش های قضایی و اداری نیز با کسب امتیاز 5839 در کشور رتبه اول را در اختیار دارد؛ گفت: سیستم مدیریت پرونده های قضایی به عنوان یک بانک اطلاعاتی جامع و سایر امکانات الکترونیکی در دستگاه قضایی استان فارس به بهترین نحو در مسیر خدمت به مردم به کار گرفته شده است و استان فارس همواره در به کار گیری این امکانات پیشتاز است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر اینکه خدمت به مردم در نظام جمهوری اسلامی اصلی مهم و زیربنایی است؛ تصریح کرد: آمارها و حجم مراجعان و نحوه خدمات رسانی همواره گویای این مطلب است که مجموعه قضایی در زمره خدوم ترین دستگاه های کشور است و بهبود این امر مهم دغدغه ذهنی و اولویت برنامه  مدیران ارشد و استانی قوه قضائیه است.
معاون قضایی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری فارس نیز با اشاره به امتیازات وآمار عملکرد حوزه های قضایی فارس در مهر ماه و آبان ماه امسال گفت: در مهرماه حوزه های قضایی کازرون، شیراز و فراشبند بهترین عملکرد در بخش دادیاری را به خود اختصاص داده اند؛ این در حالی است که در آبان ماه حوزه های قضایی فسا، کوار و خنج موفق به کسب بیشترین امتیاز عملکردی در این بخش شدند.
سیدعبدالنبی نجیبی افزود: در بخش بازپرسی نیز در هر دو ماه متوالی حوزه های قضایی سپیدان و شیراز حائز بهترین رتبه شده اند و در شعب دادستانی نیز حوزه های قضایی خرامه، بوانات و فراشبند در مهر ماه و حوزه های قضایی خرامه، سروستان و خنج در آبان ماه در صدر جدول عملکردی حوزه های قضایی فارس قرار گرفتند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه معرفی حوزه های برتر استانی از حیث کسب امتیازات عملکردی از برتری حوزه های قضایی ممسنی، خنج و کازرون در مهرماه و خنج، سروستان و جهرم در آبان ماه در دادگاه های کیفری 2 خبر داد و خاطر نشان کرد: در محاکم انقلاب نیز حوزه قضایی فیروآباد در دو ماه متوالی حائز رتبه برتر و حوزه های قضایی کازرون، داراب، بوانات و لارستان در جایگاه‌های بعدی از حیث کسب امتیازات عملکردی قرار گرفتند.
وی حوزه های قضایی کازرون، شیراز، لارستان و سپیدان را دارای بهترین عملکرد در محاکم حقوقی معرفی کرد و خاطر نشان ساخت: به ترتیب حوزه های قضایی شیبکوه، گراش و بیضاء در مهرماه و حوزه های قضایی بیضاء، چنارشاهیجان و گراش در آبان ماه بهترین عملکرد قضایی و اداری را ثبت نموده اند.
معاون قضایی و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات دادگستری فارس افزود: حوزه های قضایی بیضاء، سروستان و شیبکوه در مهرماه و همچنین شیبکوه، بیضاء و مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای شیراز در آبان ماه به لحاظ اجرای احکام کیفری، بهترین عملکرد آماری را به نام خود ثبت نموده اند.
همچنین طبق اعلام معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری فارس اجرای احکام مدنی در حوزه های قضایی گراش، کامفیروز، لارستان در مهر ماه و حوزه های قضایی گراش، شیبکوه و نی ریز در آبان ماه بهترین نتایج آماری را در میان 40 حوزه قضایی استان کسب نمودند.
معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری فارس از شعب دوم، بیست وششم، هفدهم و هشتم تجدید نظر در مهر ماه و شعب سی ام، سوم و بیست وششم تجدید نظر به عنوان برترین شعب تجدید نظر استان یاد کرد.
 وی در پایان یادآور شد آمار های اعلام شده و نتایج کسب امتیازات عملکردی پس از بررسی سیستمی و تثبیت آمار های ماهانه توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه اعلام می گردد.