کد خبر: ۳۱۶۹
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۹
سرویس اجتماعی:
خانم سکینه باقری متولد 1362 از شهرستان نوراباد ممسنی را میتوان به عنوان یکی دیگر از چهره های موفق شهرستان دانست. در این گزارش سوابق علمی و پژوهشی وی منتشر شده است.
بیوگرافی یکی از بانوان موفق شهرستان ممسنی
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:خانم سکینه باقری متولد 1362 از شهرستان نوراباد ممسنی میباشد که در سال 1382 در مقطع کاردانی رشته تولیدات گیاهی و در سال 1385کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان فارغ التحصیل شده اند و همچنین در مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی در سال 1389 از دانشگاه زنجان فارغ التحصیل شده و در سال 1392 در مقطع دکترای باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شدند که در دو ماه اینده از پایان نامه خود دفاع خواهد کرد.لازم به ذکر است که وی موفق به پذیرش دوره پسا دکتری از دانشگاه شیراز شده است .
سوابق کلی وی به شرح زیر میباشد:

سوابق تحصیلی

دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته کشاورزي، گرایش مهندسی تولیدات گیاهی از دانشگاه شهید باهنر کرمان با معدل 59/15 سال 1385.

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزي، گرایش باغبانی میوه کاري از دانشگاه زنجان با معدل 88/17 سال 1389.

دانشجوي دکتري رشته کشاورزي، گرایش باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه از دانشگاه فردوسی مشهد با معدل 97/17.

پایان نامه و رساله دکتري

پایان نامه کارشناسی با عنوان ریزازدیادي موز در سال 1385 در دانشگاه شهید باهنر کرمان.

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تکثیر انبوه پایه 677GF (هیبرید هلو و بادام) با استفاده از بیوراکتور تناوبی در سال 1388 در پژوهشکده بیوتکنولوژي کرج.

پایان نامه دکتري با عنوان بررسی تاثیر ترکیبات پلی آمین ها بر رشد و نمو و کیفیت میوه فیشمی تخم کبکی و دزفول ارقام زیتون در سال 1393 در دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی.

مقالات چاپ شده

بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه 677GF ( هیبرید هلو و بادام). مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد.

تاثیر محیط کشت هاي مختلف در ریزازدیادي پایه 677GF (هیبرید هلو و بادام). مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد.

اثر بیوراکتور تناوبی بر شاخص هاي ریزازدیادي و ریزغده زایی سیب زمینی( .Solanum tuberosum L). مجله علوم زراعی دانشگاه ساري.

مقالات در دست داوری

Changes in Polyamine Levels in Relationship to the Growth and Development of Parthenocarpic

Fruits (Shotberries) of Olive (Olea Europaea L.)

Evaluation of Polyamine Compounds on Growth and Quality of Fishomi Olive Cultivar (Olea Europaea L.)

بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو و کیفیت میوه زیتون رقم دزفول.

طرح هاي پژوهشی انجام شده

استاندارد سازي بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر آزمایشگاهی گیاهان

بررسی امکان تولید انبوه نهال هاي پایه گیلاس گلدانی در شرایط این ویترو ( Prunus Avium L.).

طرح پژوهشی در حال انجام

ارزیابی اثرات کائولین روي برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زیتون رقم آمیگدال

تأثیر کائولین بر روی نیاز آبی زیتون رقم زرد

همایش ها و کنفرانس ها

شرکت درشانزدهمین کنگره بین الملی مشهد دانشگاه فردوسی با عنوان مقاله های ذیل:

1- مقایسه محیط کشت جامد و مایع جهت ریزازدیادی پایه GF677

2- اثردرپوش های مختلف دررشد و تکثیر درون شیشه ای گیاهچه های سیب زمینی

3- بررسی و مقایسه محیط کشت های پایه مختلف و تنظیم کننده های رشد بر صفات مرتبط با ریزازدیادی پایه گیلاس گلدانی

شرکت در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان مقاله های ذیل:

1- تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) با استفاده از بیوراکتور تناوبی جهت

2- بهینه سازی تکثیر انبوه پایه گیلاس گلدانی

3- اثر نور، تنظیم کننده های رشدی و محیط مایع و جامد بر تکثیر و ریز غده زایی گیاهچه های سیب زمینی در شرایط این ویترو(Solanum tuberosum L.).

شرکت در دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور با عنوان:

بررسی و مقایسه محیط کشت های مختلف و تنظیم کننده های رشد بر صفات مرتبط با ریزازدیادی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام).

شرکت در نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان مقاله هاي

ذیل:

1- بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو زیتون رقم تخم کبکی فیشمی

2- بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی

شرکت در یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه شهید بهشتی تهران.

شرکت در کارگاه آموزشی آبیاري تکمیلی مو و انجیر دیم در دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز

سابقه فعالیت

تدریس پرورش قارچ خوراکی (صدفی) در سالهاي 1385 و 1386 (بمدت 2 سال) در مجتمع آموزش جهاد کشاورزي یاسوج.

فعالیت در شرکت دانش بنیان آتیژن کاوش، مستقر در مرکز رشد زیست فناوري پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک به مدت 2 سال.


مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: