کد خبر: ۳۱۵۳
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۱
سرویس اجتماعی:
برداشت برنج که از دهم مهر ماه سال جاری در مزارع دشمن زیاری آغاز شده است رو به پایان است، شرایط آب و هوایی امسال باعث شده است که تولید این محصول به رکورد جدیدی در دشمن زیاری برسد، گرمای شدید روز و سرمای شب باعث شد تا کشاورزان دشمن زیاری بهترین سال زارعی برنج را پشت سر بگذارند.
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:اصغر پارسایی؛ برداشت برنج که از دهم مهر ماه سال جاری در مزارع دشمن زیاری آغاز شده است رو به پایان است، شرایط آب و هوایی امسال باعث شده است که تولید این محصول به رکورد جدیدی در دشمن زیاری برسد، گرمای شدید روز و سرمای شب باعث شد تا کشاورزان دشمن زیاری بهترین سال زارعی برنج را پشت سر بگذارند.
تولید این محصول ارزشمند و با کیفیت می تواند اقتصاد کشاورزی را در منطقه پویا نماید،  مزارع مهم برنج از مزارع روستا های مشایخ،  کلاسیاه، قایدان،  بلمینی، دولت آباد، ده گپ، بلوطک، حمزه بیگی، منصور آباد، باباصالح، توکل آباد، حسنی پاچر، سر رود، آقاجان توکل تشکیل شده است.
بر اساس اطلاعات کسب شده از کشاورزان بالاترین سطح کشت مربوط به روستای مشایخ است و کلاسیاه در رتبه دوم قرار دارد، هم چنین با توجه به قیمت فعلی برنج چمپا که تا هر کیلو ۱۲۰۰۰تومان داد و ستد می شود برداشت چند میلیاردی از مزارع این منظقه دور از انتظار نیست.
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
برداشت میلیاردی برنج از مزارع
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: