کد خبر: ۳۰۴۹
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۶
سرویس اجتماعی:
"داریوش اسدی" رئیس اداره آموزش و پرورش ممسنی در خصوص دریافت وجه اجباری از اولیا برای ثبت نام دانش اموزان در مدارس دولتی گفت: دریافت هرگونه وجهی ازاولیا بصورت غیرداوطلبانه غیرقانونی ودرصورت مراجعه اولیا به واحد بازرسی قطعا برخورد خواهد شد.باهمه این وجود بنده از اولیاء انتظار دارم که در اداره مدارس مدیران رامساعدت نمایند که مدیران مدارس نیز درانجام وظایفشان بامشکلات متعدد ازجمله مالی مواجه نشوند.
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:"داریوش اسدی" رئیس اداره آموزش و پرورش ممسنی در جوابیه ای در خصوص دریافت وجه اجباری از اولیا برای ثبت نام دانش اموزان در مدارس دولتی ممسنی گفت: دریافت هرگونه وجهی ازاولیا بصورت غیرداوطلبانه غیرقانونی ودرصورت مراجعه اولیا به واحد بازرسی قطعا برخورد خواهد شد.
وی در ادامه جوابیه خود بیان داشت: باعنایت به سرانه پایین تخصیصی به مدارس مشارکت اولیای محترم امری غیر قابل اجتناب خواهد بود اما این مشارکت باید درقالب مصوبه انجمن اولیا ومربیان مدرسه صورت گیرد ومیزان مشارکت هم توسط خود اولیای دانش آموزان تصویب میشود و درهمین خصوص این مصوبه باید بالحاظ وضعیت معیشتی خانواده ها باشد.
اسدی در خصوص اجباری نبودن مصوبه انجمن اولیا نیز بیان داشت: نکته مهم این است که همین مشارکت براساس مصوبه انجمن اولیا مدارس هم اجباری نیست و هیچ مدرسه ای حق جلوگیری ازادامه تحصیل یاهرنوع برخورد دیگری رابه دلیل عدم مشارکت باهیچ دانش آموزی راندارد.
باهمه این وجود بنده از اولیاء انتظار دارم که در اداره مدارس مدیران رامساعدت نمایند که مدیران مدارس نیز درانجام وظایفشان بامشکلات متعدد ازجمله مالی مواجه نشوند.

درپایان ذکراین نکته ضروریست که انشاالله امسال باپیگیری ها و مساعدت دکترگودرزی نماینده مردم در مجلس از طرف وزارتخانه و اداره کل آموزش وپروش فارس سرانه و تجهیزات خوبی به مدارس اختصاص داده خواهد شد.

شایان ذکر است همانطور که در گزارش قبلی بیان شده بود هزینه اداره یک مدرسه نیز سنگین میباشد و حل این مهم نیازمند ورود خیرین و اولیا به صورت داوطلبانه میباشد.

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: