کد خبر: ۳۰۱۷
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۱
سرویس اجتماعی:
به گمانم اگر محافظه کاری ذاتی را از دکتر مسعود گودرزی نماینده یا وکیل مردم در مجلس دهم بگیریم او میتواند به راحتی و سادگی بگوید : من اصلاحطلب نیستم! قرار گرفتن دکتر مسعود گودرزی در برابر دکتر مرادی در واقع همان زمان پیروز نهایی را مشخص کرد. به دلایل معلوم و از جمله طایفه گرایی معمولا مردم در ممسنی بیش از یکبار به یک نماینده اعتماد نمیکنند. طایفه گرایی کاندیدای پیروز باعث ایجاد نارضایتی عمیق در میان مردم سایر طوایف میشود و از این رو بخش زیادی از آرا در مرحله بعد از ایشان سلب میشود. شاید اگر دکتر انصاری رقیب دکتر گودرزی میشد اکنون نتیجه کاملا متفاوت بود.
"خبر نورآباد"- سرویس اجتماعی: به نقل از نشریه تندر؛ به گمانم اگر محافظه کاری ذاتی را از دکتر مسعود گودرزی نماینده یا وکیل مردم در مجلس دهم بگیریم او میتواند به راحتی و سادگی بگوید : من اصلاحطلب نیستم!
مبنا :نمیتوان بدون اندیشیدن پذیرفت که نظام انتخاباتی عشیره ای و طایفه ای در ممسنی ظرف چهارسال پس از پیروزی دکتر نوذر شفیعی چنان تغییرات شگرف و عمیق و بنیادینی به خود دیده است که اکنون طایفه گرایی و میل به طایفه سالاری از جامعه ممسنی بزرگ رخت بربسته است.
نمیخواهم به گذشته بازگردم و دلایل انتخاب وی توسط شورای اصلاح طلبان را بررسی کنم. چرا وقتی قرار بر حمایت از یک اصولگرای میانه رو و معقول شد تنها و تنها بر دکتر گودرزی انگشت نهاده شد؟ آیا دکتر مجید انصاری در زمره میانه روها قرار نمیگیرد؟ شخصا به عقل جمعی اعتماد کردم و در این راه به انتخاب شورای اصلاح طلبان احترام نهادم.
بدون شک اگر چنین تزی را بپذیریم و آنرا باور داشته باشیم به خودفریبی عظیمی دچار شده ایم که خسران و تباهی اش یقه ممسنی را تا سر حد اضمحلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خواهد فشرد. چگونه میتوان از رشد و توسعه ممسنی صحبت کرد درحالیکه اکثریت نود درصدی مشارکت انتخاباتی سلبی است و نه ایجابی؟ در دکتر مسعود گودرزی چه ویژگی هایی وجود دارد که من به عنوان رای دهنده او را بر سایر کاندیداها ارجح دانسته و برای پیروزی وی تلاش نموده ام؟ این من هم من نوعی است و هم من حقیقی چرا که شخص نگارنده از حامیان آشکار و مروجان دکتر مسعود گودرزی بوده ام و به نوعی در طایفه و تبارم و در جمع بزرگی از اصلاح طلبان به همراهی با دکتر گودرزی شناخته میشوم. همراهیی که قبل از انکه جنبه فیزیکی داشته باشد جنبه همراهی با انتخاب شورای هماهنگی اصلاحطلبان و بعد از آن لیست امید دارد. روی سخن من این است که اندیشه گشایش اقتصادی و بهبودی اوضاع آیا با رای سلبی شدنی است؟ مگر نه این است که به خاطرپیروزی یک ایده و لیست و سپس پیروز نشدن فردی منتسب به جبهه پایداری قدم در راهی نهادیم که به پیروزی دکتر مسعود گودرزی انجامید؟
نگاه اول: درست با فاصله یک ساعت  پس از آغاز شمارش آرا پیروزی قاطع دکتر گودرزی مسجل شد. حامیان وی در جلو محل ستاد انتخاباتی وی تجمع کرده و جشن و پایکوبی خود را به شیوه مرسوم آغاز کردند. مدتها بود که چنین صحنه هایی دیده نشده بود. در آن جمعیت انبوه از تمام طوایف ممسنی حضور داشتند. این تصویر شادمانیم را مضاعف کرد. اما این حضور تمام و کمال میتواند خطراتی به  همراه داشته باشد!
مردم ممسنی خاطره خوشی از دوران وکالت حاج فریبرز انصاری به یاد ندارند!
نگاه دوم:
بعد از چندین دوره نماینده مردم با رای طایفه خودش به مجلس وارد نشده است. پشتوانه قبیله ای  آرای دکتر مسعود گودرزی تقریبا درپایینترین سطح جمعیتی قبیله ای قرار دارد. به لطف رد صلاحیت های گسترده در شهرستان تقریبا طایفه جاوید بدون کاندیدا مانده بود. بگذریم از یکی دو مورد که به دلایل واضح و مشخص از طرف مردم جاوید مورد پذیرش قرار نگرفتند. هر چند آقای محمودی توانست با ایجاد یک موج خاص بخشی از آرا را درآخرین لحظات از سبد آرای دکتر گودرزی برباید و همین باعث شد که دکتر گودرزی نتواند به صورت مستقیم حائز اکثریت آرا شود و ناگزیر رقابت به دوردوم کشیده شد. قرار گرفتن دکتر مسعود گودرزی در برابر دکتر مرادی در واقع همان زمان پیروز نهایی را مشخص کرد. به دلایل معلوم و از جمله طایفه گرایی معمولا مردم در ممسنی بیش از یکبار به یک نماینده اعتماد نمیکنند. طایفه گرایی کاندیدای پیروز باعث ایجاد نارضایتی عمیق در میان مردم سایر طوایف میشود و از این رو بخش زیادی از آرا در مرحله بعد از ایشان سلب میشود. شاید اگر دکتر انصاری رقیب دکتر گودرزی میشد اکنون نتیجه کاملا متفاوت بود.
نگاه سوم: نماینده کنونی ممسنی واقعا با آرای طوایف پنج گانه به مجلس راه یافته است. از اینرو آن شادمانی همگانی موجود در نگاه اول میتواند تبدیل به یک ملغمه بزرگ سهم خواهی شود. این  خاصیت نمایندگی اکثریت است که اکنون تمام طوایف خود را شریک این پیروزی میدانند و از فردای پیروزی، ستاد سهم خواهی در اطراف دکتر گودرزی فعال گردیده است. ایا این سهم خواهی میتواند منجر به پیشرفت شود؟ آیا این سهم خواهی متنوع و گسترده باعث نخواهد شد که رضایت ها به دست نیاید و دکتر گودرزی دوران کاملا ضعیفی از نمایندگی را سپری کند؟ چگونه میتوان این سهم خواهی را به گونه ای مدیریت کرد که اجماع همه جانبه و کلی در سطح شهرستان ایجاد شود و منجر به توسعه و پیشرفت شود؟ این سوالی اساسی و مهم است که خود دکتر گودرزی و تیم فکری ایشان باید به فکر جوابی قانع کننده و کارآمد برای آن باشند. چرا که در صورت ایحاد نشدن رضایت طوایف پنج گانه ادامه کار وکالت برای ایشان کاملا سخت خواهد شد و ایشان را کاملا زمینگیر خواهد نمود. مردم ممسنی خاطره خوشی از دوران وکالت حاج فریبرز انصاری به یاد ندارند!
نگاه چهارم: دکتر گودرزی در اولین حضورش در مجلس و درانتخابات هیات رییسه مجلس به چه کسانی رای داده است؟! از دو گانه مهم لاریجانی - عارف وی به کدامیک رای داده است؟ این نگاه بیانگر نگاه دکتر گودرزی به سیاست است! اصلاح طلب بودن یا اصولگرای میانه رو بودن؟ حمایت قاطع اصلاح طلبان از دکتر مسعود گودرزی باعث ایجاد این شبهه شده است که دکتر گودرزی یک اصلاح طلب است. در حالی که حتی در روز سخنرانی دکتر عارف و سعید لیلاز هم دکتر گودرزی حتی از بکارگیری واژه اصلاحطلبی یا اصلاح طلب و یا اصلاح استنکاف ورزیده است. نمیخواهم به گذشته بازگردم و  دلایل انتخاب وی توسط شورای اصلاح طلبان را بررسی کنم. چرا وقتی قرار بر حمایت از یک اصولگرای میانه رو و معقول شد تنها و تنها بر دکتر گودرزی انگشت نهاده شد؟ آیا دکتر مجید انصاری در زمره میانه روها قرار نمیگیرد؟ شخصا به عقل جمعی اعتماد کردم و در این راه به انتخاب شورای اصلاح طلبان احترام نهادم. هر چند  که ترکیب شورای اصلاح طلبان خود دارای اشکالات ساختاری بزرگیست که نمیتوان خروجی آنرا ازشایبه هرگونه طایفه گرایی مبرا دانست. با توجه به جمیع جهات نیروی عظیم تشکیلاتی و مردمی و نخبگانی اصلاح طلبان و اصلاحات پشت سر دکتر گودرزی قرار گرفت و این موج آنچنان قوی بود که توانست تا شعاع زیاد و عجیبی از سد طایفه گرایی بگذرد هرچند که قدرتش چنان نبود که به یکباره و یکراست دکتر گودرزی را تا بهارستان براند.
نگاه پنجم: نگاه های زیادی روی دکتر گودرزی زوم کرده اند! این نگاه ها سهم خواهانه نیستند بلکه وراندازانه هستند. نگاه نخبگانی نگاهی جستجوگرانه و تحلیلگرانه است. از اینرو نقش نخبگان در شکل دهی به افکار عمومی محرز و معلوم است. این نگاه مطالبه گر و پرسشگر است. دکتر گودرزی به واقع همه را دارد و هیچ کس را هم ندارد. مشابه وضعیت دکتر گودرزی را در سطح کلانتر ریاست جمهوری داریم. ائتلافی از اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو دکتر روحانی را در پاستور نگه داشته است. تصور کنید یک ستون از این دو ستون خود را کنار بکشد. در اینصورت دکتر روحانی با شیبی تند فرو خواهد افتاد. همه از دکتر گودرزی توسعه و اشتعالزایی میخواهند و این همان پاشنه آشیل  دوران صدارت ایشان است. چگونه باید عمل کند که رضایت نسبی عمومی حاصل آید؟ در زمینه اقتصادی چگونه به درخواستهای اشتغال  جوانان  و والدینشان پاسخ دهد که رضایتی نسبی فراهم آید؟ در ادوار گذشته که نماینده طایفه ای بود تنها اعضای ان طایفه خود را به نماینده وصل میدیدند و باقی باید از دور به نماینده نگاه میکردند. در این دور که پنج طایفه در پیروزی سهیمند نماینده باید چگونه عمل کند ؟ باید در نظر داشته باشیم که این شرایط عموما جنبه خطرناک ندارد که جنبه سازنده نیز میتواند داشته باشد. تصور کنید که دکتر گودرزی با یک برنامه منسجم بتواند برای ممسنی به صورت کلی فعالیت کند و توسعه و اشتغالزایی ایحاد کند.در آن صورت او میتواند دومین نماینده هشت ساله ممسنی باشد.
نگاه ششم: باید خاطرنشان سازم که اکنون که فرصت استفاده از تمام ظرفیتهای نیروی انسانی ممسنی فراهم آمده است ، شایسته است که بهترین ها به دکتر گودرزی معرفی شوند تا در مدیریت‌های مهم و حساس شهر مورد استفاده قرار گیرند. البته باید توجه داشت که دکتر گودرزی از ورود به تغییرات شدید مدیران ادارات غیر حساس خودداری کند. شاید این توقعی زیاد باشد اما اگر دکتر گودرزی بتواند شمشیر طایفه گرایی را از سر پست های ادره جات غیر مهم بردارد انصافا دست به کار بزرگی زده است. در نتیجه این کار، آرامش بر شهرستان حاکم میشود و گامی کوتاه اما امیدوارکننده در جهت زدودن عواقب ناگوار طایفه گرایی برداشته میشود. میتوان امیدوار بود که با کاستن از اثرات " نتایج و پیامدها" بتوان" دلایل و علت ها" را خاموش نمود.حقیقت به ما میگویند که ریشه کن کردن طایفه گرایی ناممکن نیست اما واقعی نیست. ادعایی کاملا آرمانگرایانه است. چرا که تا زمانی که نهادهای مدنی شکل نگیرند توقع کنار رفتن مناسبات طایفه ای از انتخابات، توقعی توهمی و رویاگرایانه است. بایسته است که فشارهای سهمخواهی مدیریت شده تا آرامش بر  سطح و عمق شهرستان ها حاکم شود. اما چگونه میتوان انتظارات و توقعات را مدیریت کرد؟ آیا دکتر گودرزی برای راضی نگه داشتن اطرافیان و فعالان ستاد انتخاباتی اش ، اداره جات شهرستان ها را همچون یک گوشت قربانی یا نذری! میانشان تقسیم میکند و در همچنان بر پاشنه طایفه گرایی خواهد چرخید؟ دری سنگین که هیچگاه روغن کاری نشده و سالهاست که صدای " جیرجیر"ش  در فضای متنی و بین متنی شهرستان های ممسنی رستم شنیده میشود.
نگاه آخر: انتخابات با تدبیر دولت روحانی در فضایی آرام برگزار شد. هر چند که به روال ادوار گذشته اتفاقات کوچک و بزرگ تلخی نیز رخ داد و احساسات مردم نجیب ممسنی ها را جریحه دار نمود. انتخابات در ممسنی ها شایعات زیادی نیز با خود به همراه داشت. مهمترین این شایعات بده بستانهای مالی و کناره گیری های بودار بود. لازم است دکتر گودرزی درباره هزینه های انتخاباتی خود - که انصافا یکی از بی حاشیه ترین هزینه های انتخاباتی را داشته است- توضیحات کامل و شفافی ارائه دهد. شاید در این زمینه هم دکتر گودرزی بتواند الگوی مناسبی برای هزینه کردهای انتخاباتی باشد.
خورشید هاشمی

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
کنفتر بعده کلک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
1
0
شخصی که میتونست در مجلس واقعا افتخاری برای نوراباد باشه استاد مجید انصاری بود...از لحاظ سخنوری و قدرت بیان و دیدگاه فکری یه سر وو گردن از همه بالاتر بود...فوق العاده بود...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
0
0
واقعا حالت خوش نیست،سخنوری وقدرت بیان مجیدبالاتره یا دکترگودرزی؟امو برو اولت که الان ایگی باید جی رهبری بی
محمد رضا انصاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
0
0
با سلام.
مطلبی در کادر نوشته شده با عنوان ، مردم خاطره ی خوبی از دوران وکالت حاج فریبرز انصاری ندارند. این سخن از کیه؟ حاج فریبرز انصاری چون کارهایی که انجام داد را جار نزد و از کارهایش کتاب تبلیغاتی درست نکرد مردم خاطره ی خوب ندارند. واقعا این حرف بی انصافی مردم ممسنی رو میرسونه. بنده مستند میگم که در دوره پنجم که آقای انصاری بودند 4 الی 5 برابر دوره اول تا چهارم کار انجام شده. مستند. سندش موجوده. به جرات قسم میخورم ایشون تنها کسی هستند که به هیچ عنوان از موقعیتشون استفاده شخصی نکردند.نه برای خودشون و نه برای فرزندان و اقوامشون. نیاز به سند داشتید تماس بگیرید. 09120218256
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: