کد خبر: ۲۶۵۷
تعداد نظرات: ۹ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۵
سرویس اجتماعی:
جایگاه رفیع هنری او بالاتر از آنست که یکی مثل من بخواهد از آن دفاع کند! گفته ی کاملا بی منظور ایشان،اشاره به سالهایی است که غارتگری عده ای، پیامد جور و ستم حکومتهای مرکزی نسبت به دو ایل سلحشور ممسنی و بویراحمد بوده است و صرفا اشاره به سالهای بسیار دور...
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:خسرو حیدری فیلمساز موفق و مطرح نورابادی نیز نسبت به اتفاقات اخیر در مورد قوم لر واکنش نشان داده است و  طی صدور بیانیه ای از جلیل وند حمایت کرده است.
من به علت اشتیاق فراوان نسبت به گذشته تاریخی و ارزشهای فرهنگی ایل ممسنی و بویراحمد تاکنون هر فیلمی که  توانسته ام کار بکنم ( ولو بسیار ضعیف ) به تمامی  مربوط به تاریخ و ارزشهای فرهنگی کهن و اصیل بومی ممسنی و بویژه بویراحمد بوده است. در این رهگذر احتمالا بیشتر از دیگران، فیلم بومی با موضوع ایل ممسنی و بویراحمد ( حداقل  متوسط ) ساخته ام.
شانزده سال پیش با شرایط سخت و هزینه شخصی و گرفتن وام، فیلم " کی لهراس " ( جنگجوی دلیر بویراحمدی در نبردهای عشایری این ایل با قشون رضاشاه ) را ساختم و آنرا در سینماهای مخروبه کهگیلویه و بویراحمد نمایش دادم.به خاطر این فیلم سلامتی خود را هم به خطر انداختم.سالها بعد فیلم آریوبرزن را ساختم.سردار دلیر هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی.سرداری  از اسلاف همین عشایر. با این اشاره احتمالا میزان اشتیاق خودم را نسبت به گذشته تاریخی و ارزشهای  فرهنگی ممسنی و بویراحمدی نشان داده باشم .پس به سهم  و بتناسب توان خود نسبت به اشاعه ی تصویری فرهنگ اصیل و کهن ایل و تبار خود  کوشیدم.بنابراین احتمالا نسبت به برخی هم تبارهای شدیدا متعصب خود،اندکی بیشتر این حق را داشته باشم که پیرامون گفته ی کاملا بی غرض استاد ارجمند ـ چنگیز جلیلوند ـ کلمه ای بنویسم.
ممسنی و بویراحمد دو ایل همسایه اند که حداقل  طی صدسال گذشته به شدت بهم وابسته بوده و هنوز هم هستند.
از عوامل این وابستگی  و همبستگی از دیرباز، میتوان به این موارد اشاره کرد: نسبت های خویشاوندی، همزبانی،مشترک بودن  درمراتع  ییلاقی و قشلاقی خود، ارزشهای ایلی و فرهنگ بومی مشترک از گذشته های بسیار دور و دراز، خوی دلیری و سلحشوری، بیگانه ستیزی، احترام به مقدسات و سادات، تعصب و غیرت و جوانمردی، اشتیاق به شاهنامه فردوسی ، حضور در مراسم سور و سوگ همدیگر... هنوز  برخی از این وابستگی های ایلی ممسنی و بویراحمد مستحکم و چشمگیر است.
از دیرباز،روحیه دلیری  و سلحشوری و آزادیخواهی  آنها موجب شده بود که هیچگاه به انقیاد حکومتهای مرکزی واقع نشده و بدین منظور همواره مورد غضب  حکومتهای مرکزی واقع  میشدند. حاکمان وقت که کوچکترین خدمتی  به این دو ایل سلحشور نمیکردند، همواره در صدد تخته قاپو و خلع سلاح آنها بر می آمدند. یکجا نشینی برای  مردم عشایری  یعنی نابودی.
مردم ایلات و عشایر آن روزگار وابستگی شدیدی به تفنگ داشتند. همه ی شرافت وغیرت و هستی مرد عشایری تفنگ بوده و بعد، اسب... محرومیت و فقر همواره چون مهری پیشانی آنها را داغ کرده بود...  قوت اصلی آنها نان بلوط بوده است.
برخی کهنسالان این دیار میگویند: در سالهای که تنگدستی  بیداد میکرد ، از نهایت گرسنگی  مغز تنه درخت بلوط را مثل خاک اره ی نرم کوبیده و میخوردند تا از هیولای گرسنگی رهایی یابند.مقتضیات زمانه،  جور حاکمان  وقت نسبت به نادیده گرفتن  حق این جامعه ی ایلی موجب شده بود که گاهی ، افرادی ،برای زنده ماندن و بقا دست به غارت و دستبرد بزنند؛حتی از طوایف همسایه و قوم وخویشان بسیار نزدیک خود. قطعا نمیتوان، در عصر پیتزا ، کاپوچینو ، واتساپ و  سانتافه،حال و روزگار فلاکت بار آباء و اجداد عشایری  خود را احساس و درک  کنیم. شدت گرسنگی باعث شده بود تا مردم  به بیماری شب کوری دچار شوند. گرسنگی چون طاعون بجان مردم تیره بخت عشایری افتاده بود.آنها از میان مرگ و زندگی، زندگی را میخواستند  و به مصداق" کز ضرورت هست مرداری مباح" بعضا ناچار بودند دست به غارت بزنند.
در حالیکه سخت به باورهای دینی اعتقاد داشتند...استبداد حاکمان وقت و جبر زمانه ایجاب میکرد که مردم دست به غارت بزنند تا زنده بمانند. هم غارتگر بودند، هم غارتزده.(تمام غارتهای آن روزگار  این دو ایل  یک هزارم اختلاسهای میلیاردی امروز نیست که روزی یک گوشه اش هویدا میشود)آن روزگار، غارتگر به ربودن؛ بز و گوسفندی قانع بود اما الان در اختلاسهای که عیان شده، آنقدر غارت شده که شمردن رقم صفرهایش آسان نیست.  دکتر جواد صفی نژاد در کتاب عشایر مرکزی ایران به حقیقتی اشاره میکند :  در دوران پهلوی اول وقتی سوارانی از عشایر بویراحمدی در سرحدات خود با ایلات همسایه ی قشقایی و بختیاری ,آنها را غارت میکنند، زنی با سینی قرآن به پیش غارتگری می آید تا به احترام قرآن از غارت مال آنها  بگذرد. مرد غارتگر عشایری که سخت به کتاب خدا پایبند بوده، قرآن را بوسیده به دست زن میدهد ، اما با دیدن نقش و نگار سینی، وسوسه شده آنرا از دستش میقاپد. یقینا  مرد آن روزگار به مقدسات پایبند بوده اما اگر غارت نمیکرد،چیزی برای گذران زندگی نداشت و اینگونه غارت را برای خودش حلال میکرد...رنج گرسنگی  بیداد میکرد و امان میبرید.چاره ای جز غارت نبود.
مقتضیات آن روزگار موجب پدید آمدن عمل غارتگری میشد.بدین ترتیب،مفهوم غارت از وجهه منفی خود خارج میشد و به نوعی" هنر" محسوب میشد. دیگر، غارت نه تنها مذموم نبود که نوعی زرنگی ودلیری قلمداد میشد و آدم غارتگر، به اصطلاح نوعی "آدم  دست و پاکن" بحساب می آمد... باید با نگاه عمیق انسانی،به رنج و بدبختی و فلاکت آباء واجداد عشایری خود در  آن روزگار نگاه کرد.باید بدون تعصب افراطی،واقعیت پذیر بود.شرایط و محرومیت شدید عشایر ما در آن عصر موجب پدید آمدن غارتگری بود. البته همه مردم غارتگر نبودند. مردم تحت قلمرو و سیطره  یک خان،با دستور و بعضا حضور خود خان، در یک غارت از پیش طراحی شده ،منطقه  تحت فرمان و قلمرو خان دیگر را غارت میکردند. در سالهای نخستین حکومت رضاشاه در یک غارت برون ایلی، چهل هزار گوسفند و احشام به غارت میرود که حکومت  ناچار میشود،برای جلوگیری از برخوردهای خونین و مسلحانه عشایر آن روز، سردارفاتح بختیاری را برای بازپس گیری احشام ، راهی بویراحمد کند.
عزیزان هم ایل و تبار، باید با سعه ی صدر از کنار  ـ این گفته بی منظور ـ استادگرانقدر، آقای جلیلوند گذشت.آقای جلیلوند شخصیتی قابل احترام و هنرمندی بسیار تواناست.چنین موضع گیری های تند و متعصبانه و واکنشی ما مردم ممسنی و بویراحمد، هیچگاه  شایسته آن هنرمند نامی و ملی ما، نیست.
استاد جلیلوند، هنرمندی طراز اول و بسیار جلیل در هنر دوبله ی سینماست.هنرمندی است بسیار گرانقدر و از مفاخر فرهنگی ما...یادگار دوران طلایی هنر دوبله در سینما ی ایران....
جایگاه رفیع هنری او  بالاتر از آنست که یکی مثل من بخواهد از آن دفاع کند!  گفته ی کاملا بی منظور ایشان،اشاره  به سالهایی است که غارتگری عده ای، پیامد جور و ستم حکومتهای مرکزی نسبت به دو ایل سلحشور ممسنی و بویراحمد بوده است و  صرفا اشاره به سالهای بسیار دور...
حساسیت مردم شریف ممسنی و بویر احمد در این خصوص خود نشانیست از نجابت و اصیل بودن باورها و پندارهای نیک آنها و احترام گذاشتن به نیاکان دور و دراز خود...
محض اطلاع: مردم ممسنی در دوم خرداد بالاترین آراء را در سراسر کشور، به دولت اصلاحات دادند. در  میدان ورودی  شهر نوراباد تندیسی از قلم و کتیبه میخی را میبینیم که نشانی است از  دانش و فرهنگ  این سرزمین... و سخن آخر اینکه پیامبر  راستی (ص ) فرموده اند: "آسان بگیرید و سخت نگیرید..."/خسرو حیدری.فیلمساز( ازممسنی)
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
0
0
به این میگن چند کلمه حرف حساب. امیدوارم این واکنش های احساسی تموم شه و قضیه هم فیصله پیدا کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
0
0
جناب فیلمساز چه لزمی داره جلوی دوربینی که1استان شایدم بیشتر بیننده داره از این گذشته های صد من یه غاز زده بشه؟
اول بگه بختیاری ها بعد حرفش رو بچرخونه بگه نه من منظورم لرهای ممسنی و بویر احمد بود دوباره آخر برنامه بگه نه اصلا اونا ایرانی نبودن انگلیسی بودن!!!
به نفع خودته که دست از جانب داری بی جا از آدمایی که به ایلت توهین می کنن برداری و پشتیبان ایلت باشی چون ممکنه مورد غضب قرار بگیری و بدا به حال کسی که مورد غضب ما لرها قرار بگیره حتی اگه از رگو ریشه ی خودمون باشه
لرزاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
0
0
آقای حیدری... شما هم از قماش همون جلیلوند و امثالهم می باشید... بدا به حال فرهنگی که امثال شما دم از آن می زنید... بدا به حال قوم بزرگ لر که شما را پرورش داد... مار در آستین... وا اسفا.....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
0
0
نه اصلا اینجوری نبوده بله به هر حال توی جامعه ای غارتگر بوده و هست اما نه این که از اذربایجان تا بندر عباس غارتگر کنه
ايمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
0
0
مردم بخاطر احساسي بودنشون زود از كوره در ميرن.هر كسي هم باشه شايد اشتباه كنه.ديگه مردم شلوغش نكنن.خودشم كه لر بوده و صاحب هنر
سپاس جناب حيدري بزرگوار
مسعود ع
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
0
0
ما هم لر هستيم.اما بايد واقع بين بود.اينكه هر كسي ميرسه بر طبل مخالفت ميكوبه اشتباهه.جليلوند سخن از پنجاه سال پيش ميزنه.دروغ هم نگفته.يه داستان رو تعريف كرده.مردم عقده هاشونو روي اين موضوع خالي نكنن.وظايف هنرمندان لر زبانه كه الان اگاهي بدن به مردم.با تشكر از اقاي حيدري
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
0
0
جناب حیدری با تشکر از سخنان بسیار خوب وباصلابت حضرت عالی وهمچنین اگاهی خوب جنابعالی پیرامون تاریخ ایل وتبار ممسنی وبویر احمد وهمچنین فرهنگ دیرینه ی این دو ایل و خاتمه دادن به این غائله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۴
0
0
بسیار عالی جناب حیدری
لردا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۶
0
0
اگر هر کی از راه میرسه برای اینکه خودش رو رسانه ای کنه بیاد به مردم شریف ما توهین کنه و بعد بگه ببخشید من معذرت میخوام که سنگ روی سنگ بند نمیشه…اساسأ چرا باید توهین کنه که بعد عذر بخواد؟دنیا تغییر کرده ولی اینها از افکار منسوخ شده خودبرتر بینی دست نمیکشن بجای اینکه دست هموطنشون رو بگیرن پاچه شو میگیرن.
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: