کد خبر: ۲۴۴۰
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۹
سرویس انتخابات:
موضوع قوم گرایی درانتخابات مجلس شورای اسلامی درممسنی و رستم به یک پای ثابت انتخاب ها تبدیل شده است به نحوی که این روش گزینش فاکتور مهم شایسته گزینی را به حاشیه رانده است.
"خبر نورآباد" سرویس انتخابات:موضوع قوم گرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی درممسنی و رستم به یک پای ثابت انتخاب ها تبدیل شده است به نحوی که این روش گزینش فاکتور مهم شایسته گزینی را به حاشیه رانده است.
شاید همین روش ناصحیح در انتخاب نمایندگان شهرستان  در مجلس شورای اسلامی است که سالهاست شهرستان ممسنی و رستم  را از مسیر توسعه دورنموده واین شهرستان را از احقاق حقوق حقه خود محروم کرده  است،گرچه این موضوع به معنای نفی حضور نمایندگان شایسته شهرستان  در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نمی باشد.
با این حال باید پذیرفت که انتخاب و گزینش نمایندگان تنها براساس وابستگی به یک قوم یا طایفه  خاص و صرفنظر از سایر توانمندیها و ویژگیهای منحصر به فرد به موضوعی مهم و نگران کننده در انتخابات شهرستان  مبدل شده است و افزایش  نگرانی های ناشی از روش متداول فوق  این روزها قشر فرهیخته و نخبگان سیاسی شهرستان را برای کاهش اثرات این روش متعصبانه به تکاپو واداشته است.
گرچه از سالیان گذشته توسل به این روش به نوعی به مذاق کاندیدایی که از پشتوانه قومی قوی تری برخوردار بوده اند خوش آمده است وآنان توانسته اند صرفنظر ازدارا بودن یا عدم دارا بودن سایر ویژگیهابیشترین استفاده را برده و با سوار شدن بر این موج  براحتی چهار سال  بر اریکه نمایندگی مجلس تکیه بزنند.
اینک می توان با تبیین روش صحیح انتخاب و برتری های آن در فضای فعلی شهرستان  در یک پروسه زمانی خاص تا حدودی فضا را به سمت شایسته سالاری سوق داد.
متاسفانه الان نگاه بعضی  مردم در سطح شایسته سالاری نیست و بحث قومیت برجسته شده است ولی بایدکاری کنیم که آنان در انتخابهایشان  به سمت شایسته سالاری و شایسته گزینی حرکت نمایند و کاندیداهانیز وظیفه دارنددرجهت ایجاد اعتماد میان همه اقشار گام بردارند.
به قلم، احمد قائدی
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: