کد خبر: ۱۸۸۵
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۸
سرویس اجتماعی:
وبلاگی که به نام نماینده شهرستان ممسنی و رستم خبرهای وی را منتشر میکند در خبری به عنوان"کار شخصي به جاي کار جمعي!!!؟؟" در اقدامی عجیب تعدادی از درخواست های عجیب مردم از نماینده مجلس را منتشر کرده کرد.
"خبر نورآباد"- سرویس اجتماعی:وبلاگی که به نام نماینده شهرستان ممسنی و رستم خبرهای وی را منتشر میکند در خبری به عنوان"کار شخصي به جاي کار جمعي!!!؟؟" در اقدامی عجیب تعدادی از درخواست های عجیب مردم از نماینده مجلس را منتشر کرده کرد.
در این خبر  آمده است:

مرا در مصاحبه استخدامي رد کرده اند کمکم کنيد؛ به من مجوز حفر چاه آب نمي دهند به سازمان آب زنگ بزنيد؛ کنتور برق تلمبه من به سرقت رفته است از اداره برق بخواهيد تا کنتور جديدي براي من نصب نمايد؛ سفارش من را براي اخذ فلان پروژه بکنيد، به جهاد کشاورزي بگوييد سهم کود من را افزايش دهد؛ مي خواهم پيش فلان مسئول يا دکتر بروم يک زنگ بهش بزن؛ فرزند من را از اين دانشگاه به آن دانشگاه انتقال بدهيد؛ من در دانشگاه نمره نياوردم به استاد بگوييد به من نمره بدهد و ... . اين درخواست ها و صدها درخواست ديگر از اين قبيل، موضوعات خواسته هاي بخشي از ارباب رجوع ها از نماينده مردمشان در مجلس شوراي اسلامي است. اكنون سئوال اين است که آيا واقعاً انجام اين قبيل کارها جزء شرح وظايف نماينده است؟

بدون ترديد پاسخ منفي است. چرا؟ چون اين درخواست ها و امورات شخصي اند و حل آن ها طبق روال اداري و قانوني خود امکان پذير است. نه اينکه از نماينده بخواهيم چنين کارهايي را آن هم مغاير قانون پيگيري و انجام دهد؛ چه بسا پيگيري هاي نماينده عين بي قانوني خواهد بود و نه تنها وظيفه نماينده نيست، بلکه با وظيفه ذاتي نماينده که وضع قانون و نظارت بر اجراي قوانين است در تضاد مي باشد.

البته مي پذيريم که بعضاً در کشور در رابطه با جذب نيرو داشتن روابط جاي وجود ضوابط را گرفته است و متأسفانه حقوق بعضي افراد در نتيجه ي چنين مکانيسمي تضييع مي گردد. اما راه حل آن اين نيست که ما هم مقابله به مثل کنيم. همگي ما بايد عليه چنين پديده اي اعتراض کنيم؛ آن هم از مجاري قانوني آن. بايد باجمع آوري مدارک لازم از نماينده بخواهيم تا به وزير مربوطه تذکر دهد، سوال کند و در نهايت استيضاح نمايد. به عنوان مثال هنگامي که نماينده براي پيگيري حق چند تن از کساني که در آزمون دانشگاه پيام نور براي جذب هيئت علمي، تذکر داده و گفته شد که مديريت پيام نور کشور ضعيف است. اگر اين تذکر به جايي نرسيد، سوال از وزير علوم مطرح خواهد شد و اگر در اين مرحله هم به نتيجه نرسيم، براي استيضاح به جمع آوري امضاء مبادرت خواهد شد. چنين روندي هم منطق دارد و هم به عنوان يک کار جمعي قلمداد مي شود و قطعاً هم نتيجه بخش خواهد بود.

 از اين رو سعي کنيم انتظارات را منطقي کنيم و به نماينده امکان دهيم تا بيشتر در پي انجام کارهاي عمومي باشد تا شخصي. يک کار شخصي آن هم اگر قرار باشد با دور زدن قانون انجام گيرد، به اندازه يک کار قانوني و جمعي چند ميليارد توماني براي نماينده و شهرستان هزينه در پي خواهد داشت. چرا که با طرح يک کار شخصي، نماينده وام دار وزير يا مسئولين مي شود و ديگر نمي تواند از موضعي طلبکارانه و حق بجانب به پيگيري امور جمعي و به حق مردم بپردازد. از قضا شايد بعضي از وزراء و يا مسئولين ديگر بي ميل نباشند که با انجام يک کار شخصي نماينده را وام دار خود سازد. اينجاست که نماينده بايد هشيار باشد و در دام آن ها نيفتد. صد البته انجام اين مهم مستلزم منطقي شدن انتظارات موكلين است.

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: