کد خبر: ۱۷۱۹
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۳
تحلیل و یادداشت:
انتخابات چنانچه از زوایای آن آشکار می شود؛ خود یک فرصت بزرگ و غنیمت سترگ است! فرصتی که در آن هر کس با حقوق مساوی و برابر با دیگران، وارد یک عرصه ی اجتماعی می شود؛ تا به انسانیت و شایستگی حرف و ایده ی خود را بیان و اظهار نموده و از رهگذر این فرصت به فرصت های بیشتر و مناسبتر دست یازد نه اینکه فرصت سوزی نموده و به هر قیمتی شده پل های فرصت را به انفجار کشاند! و پای بر هر آنچه ارزش است؛ بگذارد!

" خبر نورآباد "تحلیل و یادداشت : تمدن؛ پیشرفت به سوی جامعه ای است که در آن زندگی شخصی به رسمیت شناخته شود! کل هستی بی تمدن ها و تهی از فرهنگ متعالی؛ تحت سیطره ی قوانین قبیله و طایفه است! غافل از اینکه تمدن فرایند آزاد سازی انسان از انسان است! چه رسد به طایفه و قبیله! که نماد نوعی کهنگی و پوسیدگی است! و این ناکارامدی در اصرار و ابرام متعصبانه بیشتر رخ می نمایاند! اما بحث فرصت و ایجاد زمینه های آن بسی مهمتر و عمیق تر آن چیزی است که با تکیه بر تیر و طایفه آنرا فراچنگ اورد! نردبانی است که هم از پایه سست است و هم در ساختار و ساختمان! و چه بسیارند کسانی که از همین پایه های سست بی تمکین چه نردبانها که نمی سازند و زیر پای مراد خود گذاشته و آنگاه تماشاگه آنها سقوط دلخراش مراد خویشتن است!

نردبان این جهان ما و منی است

عاقبت این نردبان افتادنی است!

کدام نردبان فرصت بوده که افتادنی نبوده باشد! و کدامین فرصت بوده که از دست نرفته باشد! و یا چه کسی است که در زندگی از تمام فرصت های بدست آمده، بهین استفاده را برده باشد! آن هم فرصت هایی که چونان ابر بهاری اند! این مقوله در انتخابات نیز تجلی خاص خود را دارد؛ چه فرصت های نابی که برای بسیاری از افراد ایجاد شده و پله ها از آن ساخته و بالا رفته اند! فرصت هایی که مور را مار و مارها را اژدها کرده است! و انتخابات سرای این فرصت ها و نردبان کردن هاست! نردبانی که گاه از فرش تا عرش فکری کسی طول و ارتفاع دارد! و این فراچنگ آوردن فاصله ی فرش تا عرش به عنوان یک هدف و یک فرصت تا امروز توانسته توجیه کننده ی بسیاری از ناشایست و نامناسب ترین وسیله ها در اعمال رفتار و کردار باشد! و دموکراتیک ترین تجلی گاه اندیشه و دستاورد بشری را به صحنه ای کریه و زشت تبدیل کند و آبروی انتخابات و بل انتصابات را فدای خشونت منبعث از تعصب و جهل می کنند! و زشت تر اینکه بعضی ها به این خشونت ها افتخارات تنفرآمیزی هم دارند!

انتخابات چنانچه از زوایای آن آشکار می شود؛ خود یک فرصت بزرگ و غنیمت سترگ است! فرصتی که در آن هر کس با حقوق مساوی و برابر با دیگران، وارد یک عرصه ی اجتماعی می شود؛ تا به انسانیت و شایستگی حرف و ایده ی خود را بیان و اظهار نموده و از رهگذر این فرصت به فرصت های بیشتر و مناسبتر دست یازد نه اینکه فرصت سوزی نموده و به هر قیمتی شده پل های فرصت را به انفجار کشاند! و پای بر هر آنچه ارزش است؛ بگذارد!

پله های فرصت در انتخابات همواره مردم یک اجتماع بوده و هستند! و امروزه دنیا به این رشته و زنجیره و آویختن در چنگ انتخابات بر پا و استوار است! و انتخابات یک بازی اجتماعی است! قاعده ی بازی باید رعایت شود و مورد تایید همگان و کسانی که به این بازی پای می گذارند، باشد! تا فرصت ها را به بهترین نحو ممکن بتوان مدیریت و مورد استفاده قرار داد! در همین راستا می طلبد در انتخابات پیش رو در شهر و دیار مان به عنوان یکی از چندین فرصت های پیش رو هم افرادی که وارد این بازی شده اند و هم هواداران آنها متعهد و مقید به شرایط و قواعد این بازی بوده و به نیکی و نیکویی دیدگاه و نگاه خویش را هم نشر و هم توسعه دهند! و هم چنین مردم باید زیرک باشند و به سادگی پل فرصت بازیگران انتخاباتی نشوند! چراکه اسیب های جدی و جبران ناپذیری از این نوع نگاه به دیار و سرزمین ما رسیده است! و اگر به صورت جدی و قوی حاضر و ناضر نباشیم باز هم متحمل زیان و خساراتی در آینده خواهیم بود!

مهراد احمد   

mehrad_ahmad@yahoo.com

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: