کد خبر: ۱۷۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۱
(جاهلیت مدرن) ( ( بخش اول):
آگاه باشيد! زنهار! زنهار! از پيروى و فرمانبردارى سران و بزرگانتان، آنان كه به اصل و حسب خود مى‏ نازند، و خود را بالاتر از آنچه كه هستند مى‏ پندارند، و كارهاى نادرست را به خدا نسبت مى ‏دهند، و نعمت‏ هاى گسترده خدا را انكار مى‏ كنند، تا با خواسته‏ هاى پروردگارى مبارزه كنند، و نعمت‏ هاى او را ناديده انگارند.

" خبر نورآباد "- سرویس اجتماعی : معمولاً در شهرستان ممسنی و رستم هر وقت صحبت از طایفه گرایی و تعصب قومیتی به میان میآید هر کسی به زبان خویش طایفه گرایی و تعصبگرایی را تعریف و معنا میکند. بخصوص در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی اینگونه رفتارها و شعارهای معنادار طایفه گرایی در شهرستان نمود و بروز بیشتری مییابد.

غافل از آنکه هیچ کدام از ما بخواهیم طایفه گرایی و تعصبگرایی را در بیان درست تر و اخلاقی تر معنا کنیم. همچنین وقتی صحبت از تعصب و طایفه به میان می آید هرکس برتری ایل و تبار خود را به رُخ دیگران میکشد و معیار برتری طایفه ها را بر مقام های منصبی یا دارایی و سرمایه های مادی میدانند، دریغ از آنکه این تعریف و تحلیل ها از تعصب قومی و طایفه گرایی نوعی" گمراه نمودن افکار عمومی" و یا نوعی "جهالت مدرن "است. حضرت امام علی(ع) این امام همام و اقیانوس علم و فضیلت در بخشی از خطبه 192 خود تعصب و طایفه گرایی را به گونه ای دیگر تحلیل و معنا میکند و خط بطلانی میکشد بر همه تفکرات و بیان های ناصحیحی که در تلاش اند معنایی دیگر به موضوع تعصب و طایفه ببخشند. همچنین ایشان خطرات و تهدیدات تعصبگرایی و طایفه گرایی بی مورد را برای جامعه اسلامی متذکر میشوند که خطبه ایشان به گونه ای شفاف و رسا برای همه فصل الخطاب است. ایشان چنین میفرماید:

« من در اعمال و رفتار جهانيان نظر دوختم، هيچ كس را نيافتم كه بدون علّت در باره چيزى تعصّب ورزد، جز با دليلى كه با آن ناآگاهان را بفريبد، و يا برهانى آورد كه در عقل سفيهان نفوذ كند، جز شما زيرا در باره چيزى تعصّب مى ‏ورزيد كه نه علّتى دارد و نه سببى، ولى شيطان به خاطر اصل خلقت خود بر آدم عليه السّلام تعصّب ورزيد، و آفرينش او را مورد سرزنش قرار داد و گفت « مرا از آتش و تو را از گل ساخته‏ اند»، و سرمايه‏ داران فساد زده امّت‏ها، براى داشتن نعمت‏هاى فراوان تعصّب ورزيدند و گفتند: « ما صاحبان فرزندان و اموال فراوانيم و هرگز عذاب نخواهيم شد».

جالبترین نکته این خطبه اینجاست که میفرماید:

« پس اگر در تعصّب ورزيدن ناچاريد، براى اخلاق پسنديده، افعال نيكو، و كارهاى خوب تعصّب داشته باشيد، همان افعال و كردارى كه انسان‏هاى با شخصيّت، و شجاعان خاندان عرب، و سران قبائل در آنها از يكديگر پيشى مى ‏گرفتند، يعنى اخلاق پسنديده، بردبارى به هنگام خشم فراوان، و كردار و رفتار زيبا و درست، و خصلت ‏هاى نيكو پس تعصّب ورزيد در حمايت كردن از پناهندگان، و همسايگان، وفادارى به عهد و پيمان، اطاعت كردن از نيكى ‏ها، سرپيچى از تكبّر و خود پسندى ‏ها، تلاش در جود و بخشش، خود دارى از ستمكارى، بزرگ شمردن خونريزى، انصاف داشتن با مردم، فروخوردن خشم، پرهيز از فساد در زمين، تا رستگار شويد».

همچنین حضرت امام علی(ع) در ادامه این خطبه ارزشمند به همه ما یادآوری میکنند که اگر تعصب گرایی و طایفه گرایی غیراخلاقی و غیر اسلامی را ترویج دهیم و در جامعه گسترش یابد چنین نتایج ناگواری در آینده نصیب ما خواهد شد:

« پس انديشه كنيد كه چگونه بودند آنگاه كه: وحدت اجتماعى داشتند، خواسته‏ هاى آنان يكى، قلب‏هاى آنان يكسان، و دست‏هاى آنان مدد كار يكديگر، شمشيرها يارى كننده، نگاه ‏ها به يك سو دوخته، و اراده‏ ها واحد و همسو بود آيا در آن حال مالك و سرپرست سراسر زمين نبودند و رهبر و پيشواى همه دنيا نشدند پس به پايان كار آنها نيز بنگريد در آن هنگام كه به تفرقه و پراكندگى روى آوردند، و مهربانى و دوستى آنان از بين رفت، و سخن‏ها و دل‏هايشان گوناگون شد، از هم جدا شدند، به حزب‏ها و گروه‏ ها پيوستند، خداوند لباس كرامت خود را از تنشان بيرون آورد، و نعمت‏ هاى فراوان شيرين را از آنها گرفت، و داستان آنها در ميان شما عبرت انگيز باقى ماند. از حالات زندگى فرزندان اسماعيل پيامبر، و فرزندان اسحاق پيامبر، فرزندان اسراييل «يعقوب» (كه درود بر آنان باد) عبرت گيريد، راستى چقدر حالات ملّتها با هم يكسان، و در صفات و رفتارشان با يكديگر همانند است در احوالات آنها روزگارى كه از هم جدا و پراكنده بودند انديشه كنيد».

همچنین ایشان در بخشی دیگر یکی از مهمترین علل رواج تعصب گرایی و طایفه گرایی جاهلانه در جوامع اسلامی را متوجه مسئولان و بزرگانی میداند که با طرز سخن گفتن و رفتارشان سبب ساز این جریان غیر اسلامی میشوند:

« آگاه باشيد! زنهار! زنهار! از پيروى و فرمانبردارى سران و بزرگانتان، آنان كه به اصل و حسب خود مى‏ نازند، و خود را بالاتر از آنچه كه هستند مى‏ پندارند، و كارهاى نادرست را به خدا نسبت مى ‏دهند، و نعمت‏ هاى گسترده خدا را انكار مى‏ كنند، تا با خواسته‏ هاى پروردگارى مبارزه كنند، و نعمت‏ هاى او را ناديده انگارند.

آنان شالوده تعصّب جاهلى، و ستون‏هاى فتنه، و شمشيرهاى تفاخر جاهليّت هستند. پس، از خدا پروا كنيد، و با نعمت‏ هاى خدادادى درگير نشويد، و به فضل و بخشش او حسادت نورزيد، و از فرومايگان اطاعت نكنيد، آنان كه تيرگى ‏شان را با صفاى خود نوشيديد، و بيمارى ‏شان را با سلامت خود درهم آميخته‏ ايد، و باطل آنان را با حق خويش مخلوط كرده ايد، در حالى كه آنان ريشه همه فسق‏ها و انحرافات و همراه انواع گناه انند.

شيطان آنها را براى گمراه كردن مردم، مركب‏هاى رام قرار داد، و از آنان لشكرى براى هجوم به مردم ساخت، و براى دزديدن عقل‏ هاى شما آنان را سخنگوى خود برگزيد، كه شما را هدف تيرهاى خويش، و پايمال قدم‏ هاى خود، و دستاويز وسوسه‏ هاى خود گردانيد».

حمید گنجایش

مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: